Sekretarbez podataka o osobi

Menadžer – Goran Ćelić, dipl. ecc.

  • Tel: (011) 2095-565; e-mail: goran.celic@pravnifakultet.rs

Studentska služba – Dragana Marjanović, rukovodilac službe –Tel: (011) 2095-581; e-mail: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

  • Danijela Jokić, referent – Tel: (011) 3196-377; e-mail: danijela.jokic@pravnifakultet.rs
  • Biljana Roganović, referent – Tel: (011) 2095-540; e-mail: biljana.roganovic@pravnifakultet.rs
  • Jelena Radojčević, referent – Tel: (011) 2095-540; e-mail: jelena.radojcevic@pravnifakultet.rs

Asistent prodekana za nastavu – Ivana Ilić, dipl. pravnik – Tel: (011) 2095 595 e-mail: ivana.ilic@pravnifakultet.rs.
Služba za postdiplomske studije – Uroš Jovanović, sekretar službe – Tel: (011) 2095-566; e-mail: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

Skriptarnica – Marko Barjaktarević i Marko Vrtača – Tel: (011) 2095-530; e-mail: marko.barjaktarevic@pravnifakultet.rs

Biblioteka– Ljiljana Prljinčević, upravnica – Tel: (011) 2095-521; e-mail: ljiljana.prljincevic@pravnifakultet.rs

– Olivera Golubović, knjižničar – olivera.golubovic@pravnifakultet.rs