Sekretar
dipl. prav. Ivana Ilić
Telefon: +381 (0)11 2095 595
Email: ivana.ilic@pravnifakultet.rs

Menadžer
dipl. ekon. Goran Ćelić
Telefon: +381 (0)11 2095 565
Email: goran.celic@pravnifakultet.rs 

 

SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Tehnički sekretar fakulteta
Sekretarica dekana
Dragana Kovačević
Telefon: +381 (0)11 2095 501
Email: dragana.kovacevic@pravnifakultet.rs

Saradnik za sport i marketing
Sekretarica dekana
Danijela Živković
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: danijela.zivkovic@pravnifakultet.rs

Sekretar postdiplomskih studija i organa fakualteta
pravnik Uroš Jovanović
Telefon: +381 (0)11 2095 566
Email: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Informatičar
Spec. struk. inž. elektr. i računar. Zlatan Stojanović
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: zlatan.stojanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Sistem Administrator
Marko Cenić
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: marko.cenic@pravnifakultet.rs

Skriptarnica
Marko Barjaktarević, Marko Vrtača
Telefon: +381 (0)11 2095 530
Email: marko.barjaktarevic@pravnifakultet.rsmarko.vrtaca@pravnifakultet.rs

 

STUDENTSKA SLUŽBA

Koordinator
Dragana Marjanović
Telefon: +381 (0)11 2095 581
Email: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

Stručni saradnik
Danijela Jokić
Telefon: +381 (0)11 2095 540
Email: danijela.jokic@pravnifakultet.rs

Saradnik za studenska pitanja
Jelena Radojčević
Telefon: +381 (0)11 3196 377
Email: jelena.radojcevic@pravnifakultet.rs

 

BIBLIOTEKA

Upravnik
dipl. prav. Ljiljana Prljinčević
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: ljiljana.prljincevic@pravnifakultet.rs

Knjižničar
Olivera Golubović
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: olivera.golubovic@pravnifakultet.rs