Prodekanica za nastavu
prof. dr Violeta Beširević

Violeta Beširević je redovna profesorka na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, biografija-violeta-besirevicpridružena naučna istraživačica Centra za etiku i pravo u biomedicini Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti i članica upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti iz oblasti uporednog ustavnog prava, a postdoktorsko istraživanje na temu ustavnog sudstva završila na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku (NYU School of Law). Dobitnica je Fulbrajtove stipendije, a usavršavala se i na pravnim fakultetima Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Bila je gostujuća profesorka na univerzitetima u Švajcarskoj, Portugaliji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Autorka je brojnih radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti ustavnog prava, evropskog ustavnog prava, ljudskih prava i bioetike.

Prodekanica za nauku
prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

Nataša Mrvić Petrović je naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu i redovni biografija-natasa-mrvic-petrovicprofesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Diplomirala je, a potom magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na krivičnopravnim naukama. Sudelovala je u brojnim istraživanjima iz oblasti: privrednog kriminaliteta, viktimologije, kriminologije, prekršajnog prava, kaznene politike sudova, zaštite ljudskih prava, alternativnih krivičnih sankcija, naknade štete, trgovine ženama, penologije, sprečavanja korupcije itd. Rukovodila je istraživanjima o sistemu krivičnih sankcija, naknadi štete, trgovini ljudima i sprečavanju korupcije. Stalni je ekspert OEBS-a za reformu krivičnih sankcija i zatvorskog sistema. Objavila je brojne radove, od čega preko 20 monografija. Za rezultate u naučnom radu nagrađivana je od ministarstva nadležnog za nauku 2001. (za rano stečenu doktorsku titulu) i 2004. godine za ostvarene rezultate u naučnom radu.