Prodekanica za nastavu
prof. dr Violeta Beširević

Violeta Beširević je redovna profesorka na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union u Beogradu,biografija-violeta-besirevic-v2 pridružena naučna saradnica Centra za etiku i pravo u biomedicini Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti (CEU) i članica upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti iz oblasti uporednog ustavnog prava, a postdoktorsko istraživanje na temu ustavnog sudstva završila na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku (NYU School of Law). Od 2006 godine radi na PFUUB, gde zvanje redovne profesorke stiče 2011. Dobitnica je Fulbrajtove stipendije, usavršavala se na pravnim fakultetima Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Održala je gostujuća predavanja na univerzitetima u Nemačkoj, Švajcarskoj, Portugalu, Mađarskoj i Hrvatskoj. Karijeru je započela u Saveznom ministarstvu pravde bivše SFRJ (1986-1994), radila je u Institutu za ustavnu i zakonodavnu praksu pri OSI i CEU u Budimpešti (1995-2001), a bila je diplomata i konzul u Mađarskoj (2001-2005), kao i koordinator istraživanja u Centru za ljudska prava CEU (2005-2006). Položila je pravosudni ispit, istupala je kao amicus curiae pred Ustavnim sudom Srbije i kao veštak u međunarodnoj investicionoj arbitraži pod okriljem Stalnog arbitražnog suda u Hagu. Od 2008. do 2012. bila je član Komisije za pomilovanje. Autorka je brojnih radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti ustavnog prava, evropskog ustavnog prava, ljudskih prava i bioetike. Osim engleskog, aktivno govori mađarski jezik i ima pasivno znanje francuskog jezika.

Prodekanica za nauku
prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

Nataša Mrvić Petrović je naučni savetnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu i redovni biografija-natasa-mrvic-petrovicprofesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Diplomirala je, a potom magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na krivičnopravnim naukama. Sudelovala je u brojnim istraživanjima iz oblasti: privrednog kriminaliteta, viktimologije, kriminologije, prekršajnog prava, kaznene politike sudova, zaštite ljudskih prava, alternativnih krivičnih sankcija, naknade štete, trgovine ženama, penologije, sprečavanja korupcije itd. Rukovodila je istraživanjima o sistemu krivičnih sankcija, naknadi štete, trgovini ljudima i sprečavanju korupcije. Stalni je ekspert OEBS-a za reformu krivičnih sankcija i zatvorskog sistema. Objavila je brojne radove, od čega preko 20 monografija. Za rezultate u naučnom radu nagrađivana je od ministarstva nadležnog za nauku 2001. (za rano stečenu doktorsku titulu) i 2004. godine za ostvarene rezultate u naučnom radu.