ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA PFUUB

 1. Prof. dr dr h. c. Vladimir Vodinelić
 2. Prof. dr Dragoljub Popović
 3. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
 4. Prof. dr Zlatko Stefanović
 5. Prof. dr Bogoljub Milosavljević
 6. Prof. dr Nebojša Šarkić
 7. Prof. dr Violeta Beširević
 8. Prof. dr Dušan Kitić
 9. Prof. dr Slađana Jovanović
 10. Prof. dr Dušan Vranjanac
 11. Prof. dr Katarina Damnjanović
 12. Prof. dr Dragana Knežić-Popović
 13. Prof. dr Gordana Vukelić
 14. Prof. dr Sonja Bunčić
 15. Prof. dr Srđan Šarkić
 16. Prof. dr Vesna Petrović
 17. Prof. dr Katarina Ivančević
 18. Prof. dr Srećko Kosanović
 19. Prof. dr Saša Gajin
 20. Prof. dr Jelena Jerinić
 21. Prof. dr Tatjana Papić
 22. Prof. dr Monika Milošević
 23. Prof. dr Mario Reljanović
 24. Doc. dr Snežana Lakićević
 25. Doc. dr Jelena Simić
 26. Doc. dr Jelena Arsić
 27. Doc. dr Dragan Prlja
 28. Doc. dr Vesna Aleksić
 29. Mr Zorana Kostić
 30. Dr Jovan Ćirić
 31. Dr Katarina Jovičić
 32. Slobodan Vukadinović
 33. Aleksandar Ivanović
 34. Georgina Dragović
 35. Biljana Mirčić
 36. Milica Liješević
 37. Dejan Milić
 38. Svetlana Gradinać
 39. Jovana Micić (student)
 40. Viliam Marko Brus (student)
 41. Uroš Popovać (student)