ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA PFUUB

 1. Prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić
 2. Prof. dr Dragoljub Popović
 3. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
 4. Prof. dr Zlatko Stefanović
 5. Prof. dr Bogoljub Milosavljević
 6. Prof. dr Nebojša Šarkić
 7. Prof. dr Violeta Beširević
 8. Prof. dr Dušan Kitić
 9. Prof. dr Slađana Jovanović
 10. Prof. dr Dušan Vranjanac
 11. Prof. dr Katarina Damnjanović
 12. Prof. dr Dragana Knežić-Popović
 13. Prof. dr Gordana Vukelić
 14. Prof. dr Sonja Bunčić
 15. Prof. dr Srđan Šarkić
 16. Prof. dr Katarina Ivančević
 17. Prof. dr Vesna Petrović
 18. Prof. dr Srećko Kosanović
 19. Prof. dr Saša Gajin
 20. Prof. dr Jelena Jerinić
 21. Prof. dr Tatjana Papić
 22. Prof. dr Monika Milošević
 23. Prof. dr Mario Reljanović
 24. Doc. dr Snežana Lakićević
 25. Doc. dr Jelena Simić
 26. Doc. dr Jelena Arsić
 27. Doc. dr Vesna Aleksić
 28. Dr Jovan Ćirić
 29. Dr Vladimir Čolović
 30. Dr Katarina Jovičić
 31. Dr Mario Lukinović
 32. Mr Zorana Kostić
 33. Slobodan Vukadinović
 34. Aleksandar Ivanović
 35. Miroslav Bojović
 36. Georgina Dragović
 37. Biljana Mirčić
 38. Milica Liješević
 39. Dejan Milić
 40. Svetlana Gradinac
 41. Aleksa Radonjić
 42. Katarina Stevanović (student)
 43. Sofija Mijatov (student)
 44. Dragana Đušić (student)