ČLANOVI NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA PFUUB

 1. Prof. dr Dragoljub Popović
 2. Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović
 3. Prof. dr Zlatko Stefanović
 4. Prof. dr Bogoljub Milosavljević
 5. Prof. dr Nebojša Šarkić
 6. Prof. dr Violeta Beširević
 7. Prof. dr Dušan Kitić
 8. Prof. dr Slađana Jovanović
 9. Prof. dr Dušan Vranjanac
 10. Prof. dr Katarina Damnjanović
 11. Prof. dr Dragana Knežić-Popović
 12. Prof. dr Gordana Vukelić
 13. Prof. dr Sonja Bunčić
 14. Prof. dr Katarina Ivančević
 15. Prof. dr Srećko Kosanović
 16. Prof. dr Saša Gajin
 17. Prof. dr Jelena Jerinić
 18. Prof. dr Tatjana Papić
 19. Prof. dr Monika Milošević
 20. Prof. dr Mario Reljanović
 21. Doc. dr Snežana Lakićević
 22. Doc. dr Jelena Simić
 23. Doc. dr Jelena Arsić
 24. Doc. dr Vesna Aleksić
 25. Dr Jovan Ćirić
 26. Dr Katarina Jovičić
 27. Dr Mario Lukinović
 28. Mr Zorana Kostić
 29. Mr Bojan Stanivuk
 30. Slobodan Vukadinović
 31. Aleksandar Ivanović
 32. Georgina Dragović
 33. Dragana Mirčić
 34. Dejan Milić
 35. Svetlana Gradinac
 36. Aleksa Radonjić
 37. Katarina Stevanović (student)
 38. Sofija Mijatov (student)
 39. Dragana Đusić (student)