Redovni profesori

Dekan, Prof. dr Nebojša Šarkić

unnamedPredmeti:
– Porodično pravo
– Pravosudno organizaciono pravo
– Stečajno pravo
– Pravo informacionih tehnologija

E-mail: info@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Violeta Beširević

Violeta BeširevićPredmeti:
– Ustavno pravo
– Pravo Evropske unije
– Medicinsko pravo
– Međunarodno krivično pravo

E-mail: violeta.besirevic@pravnifakultet.rs


Prof. dr Nataša Mrvić-Petrović

biografija-natasa-mrvic-petrovicPredmeti:
– Krvično pravo – opšti deo
– Krivično pravo – posebni deo
– Prekršajno pravo

E-mail: natasa.mrvicpetrovic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Zlatko Stefanović

zlatko-stefanovicPredmeti:
– Trgovinsko pravo
– Kompanijsko pravo
– Međunarodno privredno pravo

E-mail: zlatko.stefanovic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Bogoljub Milosavljević

bogoljub-e1470154122412Predmeti:
– Upravno pravo
– Ustavno pravo

E-mail: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Dušan Kitić

dusan_kiticPredmeti:
– Međunarodno privatno pravo
– Arbitražno pravo
– Obligaciono pravo

E-mail: dusan.kitic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Dragoljub Popović

Predmeti:dpopovic-e1470154224547
– Human Rights Protection (master studije)
– European Convention on Human Rights Practicum (master studije)

E-mail: dragoljub.popovic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Katarina Ivančević

Predmeti:
– Obligaciono pravo
– Pravo osiguranja
– Pravo potrošača

E-mail: katarina.ivancevic@pravnifakultet.rs

 

 


Prof. dr Slađana Jovanović

sladjaPredmeti:
– Krivično pravo – opšti deo
– Krivično pravo – posebni deo
– Prekršajno pravo
– Kriminologija sa penologijom

E-mail: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs

 


 

Prof. dr Sonja Bunčić

DSC_0406Predmeti:
– Bankarsko pravo
– Berzansko pravo
– Sportsko pravo

E-mail: sonja.buncic@pravnifakultet.rs

 


Prof. dr Gordana Vukelić

gordana-vukelic-e1473608420411Predmeti:

E-mail: gordana.vukelic@pravnifakultet.rs

 

 

 


Dr Jovan Ćirić, naučni savetnik

jovan-ciricPredmeti:
– Krivično procesno pravo (doktorske studije)

E-mail: jovan.ciric@pravnifakultet.rs

 

 Vanredni profesori

Prof. dr Dušan Vranjanac

dvranjanac-e1470155806346Predmeti:
– Osnovi prava sa ljudskim pravima
– Uporedno pravo
– Osnovi prava i ekonomije
– Pravna etika

E-mail: dusan.vranjanac@pravnifakultet.rs


Prof. dr Monika Milošević

monikaPredmeti:
– Građansko procesno pravo
– Obligaciono pravo
– Ekološko pravo
– Medijacija

E-mail: monika.milosevic@pravnifakultet.rs


Prof. dr Saša Gajin

Gajin-Sasa-150x150Predmeti:
– Osnovi prava sa ljudskim pravima
– Pravo medija
– Antidiskriminaciono pravo

E-mail: sasa.gajin@pravnifakultet.rs

 


 

Prof. dr Tatjana Papić

Tatjana Papic_fotografijaPredmeti:
– Međunarodno javno pravo

E-mail: tatjana.papic@pravnifakultet.rs

 

 


Prof. dr Jelena Jerinić

jelena-jerinicPredmeti:
– Upravno pravo
– Ustavno pravo

E-mail: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs

 Docenti

Doc. dr Jelena Arsić

Jelena_ArsicPredmeti:
– Porodično pravo
– Nasledno pravo
– Medijacija

E-mail: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

 


Doc. dr Jelena Simić

jsimic-300x200Predmeti:
– Osnovi građanskog i privredno prava
– Medicinsko pravo

E-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs

 

 

 


Doc. dr Mario Lukinović

biografija-mario-lukinovicPredmeti:
– Pravo intelektualne svojine
– Pravna informatika
– Ekološko pravo

E-mail: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs

 

 

 


Doc. dr Tamara Matović


woman-personPredmeti:

– Rimsko pravo
– Istorija prava

E-mail: tamara.matovic@pravnifakultet.rs

 

 Asistenti

Slobodan Vukadinović

slobodan_vukadinovic-e1470156590377Predmeti:
– Osnovi građanskog i privrednog prava
– Međunarodno privredno pravo

E-mail: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

 

 


Aleksa Radonjić

aleksa-radonjic-foto-e1470156826951Predmeti:
– Svojinsko pravo

E-mail: aleksa.radonjic@pravnifakultet.rs

 

 

 Predavači

Mr Zorana Kostić

zorana_kostic-e1470156330397Predmeti:
– Engleski jezik

E-mail: zorana.kostic@pravnifakultet.rs

 

 

 


Mr Dragana Mirčić

dragana_mircic-e1470156384664Predmeti:
– Italijanski jezik

E-mail: dragana.mircic@pravnifakultet.rs

 

 


Mast. filol. Georgina Dragović

georgina dragovicPredmeti:
– Nemački jezik

E-mail: georgina.dragovic@pravnifakultet.rs

 

 


Svetlana Gradinac

gradinacPredmeti:
– Pravna retorika
– Odnosi sa javnošću

E-mail: svetlana.gradinac@pravnifakultet.rs

 


Dejan A. Milić

amilicPredmeti:
– Pravna retorika
– Odnosi sa javnošću

E-mail: dejan.a.milic@pravnifakultet.rs

 Saradnici u nastavi

Dr Katarina Jovičić

biografija-katarina-jovicicPredmeti:
– Trgovinsko pravo

E-mail: katarina.jovicic@pravnifakultet.rs

 

 

 


Aleksandar Ivanović

man-personPredmeti:
– Građansko procesno pravo

E-mail: aleksandar.ivanovic@pravnifakultet.rs

 

 


Bojan Stanivuk

man-personPredmeti:
– Kompanijsko pravo
– Obligaciono pravo

E-mail: bojan.stanivuk@pravnifakultet.rs