Kontakt

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Bulevar Maršala Tolbuhina 36 (bivša Goce Delčeva), 11070 Beograd, PAK: 190177

Opšte informacije: (011) 2095 501 i info@pravnifakultet.rs

Faks: (011) 3196 379

Sekretarica dekana: (011) 2095 502

Studentska služba: (011) 3196 377 i 2095 581

Biblioteka: (011) 2095 521

Skriptarnica: (011) 2095 530

Postdiplomske studije: (011) 2095 566

Sekretar fakulteta: (011) 2095 506

Menadžer fakulteta: (011) 2095 565

Uplatni računi fakulteta: 160-322641-19 i 105-4939-53

Spisak mail adresa nastavno-naučnog kadra

Lokacija

mapa pravni

 

Kontaktirajte nas:

Ime (obavezno)

Email (obavezno)

Naslov

Poruka