Kontakt

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Bulevar maršala Tolbuhina 36 (Goce Delčeva 36), 11070 Beograd, PAK: 190177

Opšte informacije
Telefon: +381 (0)11 2095 501
Email: info@pravnifakultet.rs

Dekan
Prof. dr Nebojša Šarkić
Telefon: +381 (0)11 2095 544
Email: nebojsa.sarkic@pravnifakultet.rs

Tehnički sekretar fakulteta
Sekretarica dekana
Dragana Kovačević
Telefon: +381 (0)11 2095 501
Email: dragana.kovacevic@pravnifakultet.rs

Poslovni sekretar
Danijela Živković
Telefon: +381 (0)11 2095 502
Email: danijela.zivkovic@pravnifakultet.rs

Prodekanica za nastavu
Prof. dr Jelena Simić
Telefon:
Email: jelena.simic@pravnifakultet.rs

Prodekanica za nauku
Prof. dr Jelena Jerinić
Telefon:
Email: jelena.jerinic@pravnifakultet.rs 

Sekretar
dipl. prav. Ivana Ilić
Telefon: +381 (0)11 2095 595
Email: ivana.ilic@pravnifakultet.rs

  

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO EKONOMSKE POSLOVE

Menadžer
dipl. ekon. Goran Ćelić
Telefon: +381 (0)11 2095 565
Email: goran.celic@pravnifakultet.rs 

 

BIBLIOTEKA

Bibliotekar
mast. pravnik Ksenija Mitrović Grujić
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: ksenija.mitrovicgrujic@pravnifakultet.rs

Knjižničar
Olivera Golubović
Telefon: +381 (0)11 2095 521
Email: olivera.golubovic@pravnifakultet.rs

 

SLUŽBA ZA OPŠTE I KADROVSKE POSLOVE

Sekretar postdiplomskih studija i organa fakualteta
dipl. prav. Uroš Jovanović
Telefon: +381 (0)11 2095 566
Email: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Informatičar
Spec. struk. inž. elektr. i računar. Zlatan Stojanović
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: zlatan.stojanovic@pravnifakultet.rs

IT služba – Sistem Administrator
Marko Cenić
Telefon: +381 (0)11 2095 591
Email: marko.cenic@pravnifakultet.rs

Skriptarnica
Marko Barjaktarević, Marko Vrtača
Telefon: +381 (0)11 2095 530
Email: marko.barjaktarevic@pravnifakultet.rs, marko.vrtaca@pravnifakultet.rs

STUDENTSKA SLUŽBA

Koordinator
Dragana Marjanović
Telefon: +381 (0)11 2095 581
Email: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

Stručni saradnik
Danijela Jokić
Telefon: +381 (0)11 2095 540
Email: danijela.jokic@pravnifakultet.rs

Saradnik za studenska pitanja
Jelena Radojčević
Telefon: +381 (0)11 3196 377
Email: jelena.radojcevic@pravnifakultet.rs

 

Služba obezbeđenja
Boro Jokić, Radoslav Jovković, Mile Bjelić, Tomislav Vulović
Telefon: +381 (0)11 2095 599

Spisak email adresa nastavno-naučnog kadra

Lokacija

mapa pravni

Kontaktirajte nas:

    Ime (obavezno)

    Email (obavezno)

    Naslov

    Poruka