dvranjanac-e1470155806346

PREDMETI

Osnovne studije

  • Osnovi prava sa ljudskim pravima
  • Osnovi prava i ekonomije
  • Uporedno pravo
  • Pravna etika

OBRAZOVANJE

  • Doktorske studije (S.J.D.) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Magistarske studije (LL.M) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

REPREZENTATIVNE REFERENCE