e-mail: info@pravnifakultet.rsunnamed

Predmeti:

• Porodično pravo
• Pravosudno organiozaciono pravo
• Stečajno pravo
• Pravo informacionih tehnologija

Biografija

Rođen je 12.05.1952. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine, a nakon odsluženja vojnog roka, zasnovao je radni odnos u Sudu kao sudski pripravnik. Od 1980. do 1988. godine, bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, a potom izabran za sudiju Suda udruženog rada Grada Beograda. Juna meseca 1983. godine magistrirao je na temi: „Zaštita prava radnika pred Sudom udruženog rada“. Decembra 1987. godine, doktorirao je na temi: „Izvršenje odluka samoupravnih sudova sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka sudova udruženog rada“.

Od 1988. godine, do kraja 1992. godine, bio je profesor na Višoj školi za socijalne radnike na predmetu:„Osnovi pravnog sistema Jugoslavije“. U periodu od 1991. do 1993. godine, bio je član Zakonodavno-pravne komisije Republike Srbije. Od 1989. do 1994. godine bio je sekretar Gradskog sekretarijata za pravosuđe, propise i upravu. U periodu od 1994. do 1998. godine radio je u Ministarstvu pravde Republike Srbije kao pomoćnik, a potom kao zamenik ministra pravde. Godine 1996., stekao je zvanje: Naučni saradnik. Advokaturom se bavio od 1998. do januara 2001. godine, kada je izabran za pomoćnika saveznog ministra pravde.

Govori engleski jezik.

Bibliografija