PREDMETI

Doktorske studije

 • Kazneno pravo i transnacionalni organizovani kriminalitet

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije (S.J.D.) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1991)
 • Magistarske studije (LL.M) – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1988)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1984)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. Naknada štete žrtvi krivičnog dela, Beograd (Vojnoizdavački zavod, 2001).
  (koautorski)
 2. Vanugovorna odgovornost države za štetu pričinjenu njenim građanima, (Vojnoizdavački zavod: Beograd, 2003). (koautorski)
 3. Sukob javnog i privatnog interesa, (Vojnoizdavački zavod: Beograd, 2004).
 4. Kriza zatvora (Beograd: Vojnoizdavački zavod i Institut za uporedno pravo, 2007). (koautorski)
 5. Naknada štete zbog povrede fizičkog integriteta ličnosti (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 2008) (koautorski)