Biografijadpopovic

Rođen 25.7.1951. u Zemunu, školovao se u Beogradu, gde je 1974. diplomirao na Pravnom fakultetu kao najbolji student generacije. Na istom fakultetu je doktorirao 1984. s tezom iz uporedne istorije prava. Stekao je diplomu trećeg stepena na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Briselu 1985. godine.

Od 1980. do 1998. bio je zaposlen na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je prošao put od asistenta do redovnog profesora. Predavao je Opštu pravnu istoriju i Velike pravne sisteme.

Od 1998. do 2001. godine bio je advokat i radio u advokatskoj kancelariji Marković u Beogradu.

Počev od februara 2001. radio je na Institutu za federalizam Univerziteta u Friburu, u Švajcarskoj, kao gostujući istraživač. Posvetio se proučavanju regionalne države i napisao knjigu o evropskom regionalizmu.

Od oktobra 2001. do septembra 2004. je bio u diplomatskoj službi, obavljajući dužnost ambasadora Jugoslavije i potom Srbije i Crne Gore u Švajcarskoj.

Jedan je od osnivača Fakulteta za poslovno pravo u Beogradu i na tome fakultetu predaje Ustavno pravo i Uporedno pravo. Po okončanju diplomatske službe vratio se na Fakultet za poslovno pravo, gde je izabran za redovnog profesora. U januaru 2005. godine je izabran za sudiju Evropskoga suda za ljudska prava u Strazburu.

Autor je više knjiga, samostalnih i koautorskih, a učestvovao je i u izradi nekoliko ustavnih nacrta, kako za Srbiju, tako i za državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Objavio je i dva romana.

Bibliografija

  • Ogled o odgovornoj vladi / na primeru njenog nastanka u Francuskoj, Beograd 1989.
  • Stvaranje moderne države, Beograd 1993; četvrto izdanje 2002.
  • Prapočetak srpskoga parlamentarizma, Beograd 1996.
  • European Regionalism / A Challenge to New Democracies, Bâle-Genčve-Munich 2002.
  • Osnovi ustavnog prava, Beograd 2004.
  • Uvod u uporedno pravo, Beograd 2005.