Iva Ivanov
Kontakt:
E-mail: iva.ivanov@pravnifakultet.rs
Kabinet IV (I sprat)
CV – Srpski
CV – Engleski

PREDMETI

  • Poresko pravo
  • Pravo Evropske unije

OBRAZOVANJE

  • Doktorske studije – kandidat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2018-)
  • Master studije (LL.M.) – University of Cambridge (2018)
  • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2017)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2015)

REPREZENTATIVNE REFERENCE