e-mail: zorana.kostic@pravnifakultet.rs

Predmet:
• Engleski jezik

zorana_kostic

RADNO ISKUSTVO

Od 2003

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION, Beograd, Srbija

Predavač

Predavač poslovnog i pravnog engleskog jezika. Odgovornosti uključuju sastavljanje i implementaciju nastavnog plana i programa za četiri akademske godine koji bi omogućio studentima da steknu znanje i veštinu koja je potrebna u poslovnom i pravnom okruženju engleskog jezika sa specijalnim fokusom na ugovorno pravo, pravne principe i pravni rečnik.

Od 2003

Prica i Partneri o.d. advokati, Beograd, Srbija

Prevodilac i pravni savetnik

Prevođenje ugovora, zakona i propisa, dokumentacije zahteva za zaštitu patenata i žigova, korporativnih dokumenata za osnivanje, registraciju, promene društva, i statut; sudskih i arbitražnih odluka, podnesaka, izvoda iz registra društava, itd. kako sa srpskog na engleski tako i sa engleskog na srpski. Pravni savetnik kod tumačenja zakona i pravnih pravila vezanih za anglo-saksonsko pravo.

 

1994-2003

 United Bank For Africa, New York Branch, Njujork, Njujork, S.A.D.

Rukovodilac kadrovske službe – Rukovodilac sigurnosti sistema i obezbeđenja

Rukovodilac kadrovske službe: Odgovornosti su uključivale sastavljanje, implementaciju, upravljanje i nadzor nad primenom svih tekućih pravilnika i postupaka, uključujući, bez ograničenja na, administraciju socijalne politike zaposlenih (penzioni plan, davanje zajmova zaposlenima, pomoć kod plaćanja školarine), administraciju obračuna i isplate ličnih primanja zaposlenih, odnose sa zaposlenima, zapošljavanje i program orijentacije novo-zaposlenih; upravljanje postupkom ocenjivanja zaposlenih i programom bonusa i povećanja ličnih primanja, održavanje baze podataka zaposlenih i koordinaciju aktivnosti zaposlenih. Rukovodilac sigurnosti sistema i obezbeđenja: odgovornosti uključuju sastavljanje i implementaciju pravilnika sveukupne sigurnosti banke, uključujući bez ograničenja sigurnost softvera koji se koristi u bankarskom poslovanju (IBIS, FedWire, SWIFT)

 

1990-1993

YUGOSLAV AIRLINES, Njujork, Njujork, S.A.D.

Rukovodilac službe nadležne za rešavanje zahteva putnika

Posao je uključivao obradu i rešavanje zahteva putnika za izgubljeni ili oštećeni prtljag, izgubljeni transfer avionom, i druge štete; rešavanje zahteva za refundaciju karata; rešavanje zahteva vezanih za prevoz robe; zastupanje firme pred sudom nadležnim za sporove male vrednosti.

 

1985–1990

IMPEX OVERSEAS CORPORATION, Njujork, Njujork, S.A.D.

Office Manager

Program orijentacije za novo zaposlene; odnosi sa zaposlenima, administracija socijalnih programa zaposlenih; održavanje baze podataka i koordinacija aktivnosti zaposlenih; sastavljanje nacrta pravne dokumentacije; zadužena za komunikacija između firme i spoljnog pravnog savetnika; poslovni sekretar. Posao je uključivao i prevođenje dokumentacije i simultano prevođenje predstavnicima Zastave i firme Yugo America, Inc. za vreme sastanaka na vrhu redovno održavanih u Njujorku i Nju Džerziju u vezi uvoza YUGO automobila u S.A.D.

1984–1985

Advokatska kancelarija Pavelić & LeFlore, Njujork, Njujork, S.A.D.

Advokatski pripravnik

Posao je uključivao pravno istraživanje i pripremu dokumenata u oblasti prava preduzeća, bankarstva, poslovnog prava, sudske nadležnosti i sukoba zakona; računovodstveno knjiženje i knjiženje podataka; prevođenje sa srpskog na engleski jezik dokumentacije koja se odnosila na srpske/jugoslovenske klijente kao i dokumentaciju vezanu za sudske postupke u kojima se srpski/jugoslovenski klijenti pojavljuju kao tuženi ili tužioci u postupcima pred američkim sudovima;

 

1979–1983

Jugobrod Shipping Group, Beograd, Srbija

Pripravnik, Pravna služba

Posao je uključivao pravno istraživanje i pripremu dokumenata u oblasti pomorskog prava, prava osiguranja, preduzeća, bankarstva, poslovnih transakcija, sudske nadležnosti i sukoba zakona;

1974–1978

Advokatska kancelarija

Popović, Popović, Mikijelj, Popović, Beograd, Srbija

Prevodilac

Posao je uključivao prevođenje dokumentacije zahteva za zaštitu patenata i žigova sa engleskog na srpski, ugovora sa srpskog na engleski i obratno, zakona i propisa sa srpskog na engleski, kao i vođenje korespondencije sa klijentima na engleskom jeziku;

 

OBRAZOVANJE

1983-1984

Pravni fakultet Univerziteta Kolumbija , Njujork, Njujork, S.A.D.

Magistar prava (LLM)

1974-1979

Pravni fakultet Beogradskog univerziteta, Beograd, Srbija

Diplomirani pravnik

Prosek: 9.34/10.00

Nagrade: Najbolji student godine 1975

1977, 1978, 1980

Akademija za međunarodno pravo, Hag, Holandija

Uverenje o pohađanju letnjih šestonedeljnih kurseva iz Međunarodno privatnog i Međunarodnog javnog prava

1973-1974

Central City Srednja škola , Central City ,Nebraska, S.A.D.

Diploma o završenoj srednjoj školi.