dragana_mircic
Kontakt:
E-mail: dragana.mircic@pravnifakultet.rs
Kabinet III (I sprat)
CV – Srpski
CV – Engleski

PREDMETI

  • Italijanski jezik

OBRAZOVANJE

  • Magistarske studije – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (2012)
  • Osnovne studije – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu (2001)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

  1. Kurs za predavače itlijanskog jezika na Univerzitetu za strance u Sijeni (2011)
  2. Međunarodno priznat certifikat za predavače italijanskog jezika (Cedils) Univerziteta Ca’ Foscari u Veneciji (2010)
  3. Učešće u projektu N.E.W. – Net Europeo di Welfare (2004, 2005)
  4. Objavljen prevod knjige Teritorijalni plan: izrada, sprovođenje, evaluacija, (zajedno sa V. Korać i M.Radosavljević), Čigoja štampa (2005)
  5. Objavljen prevod knjige Televizija ide u rat, (zajedno sa profesorima i studentima Filološkog fakulteta), izdavačka kuća Clio (2002)