Predmet:
Italijanski jezik

Biografija

Ime i prezime: Dragana Mirčić
e-mail: dragana.mircic@pravnifakultet.rs

dragana_mircic

OBRAZOVANJE

Filološki fakultet u Beogradu je završila 2001. godine, a trenutno na istom fakultetu pohađa magistarske studije (smer: metodika nastave italijanskog jezika) i radi na izradi magistarske teze pod nazivom Evaluacija u nastavi italijanskog jezika na nematičnim fakultetima.

2010. godine, položivši ispit koji organizuje Univerzitet Ca’ Foscari u Veneciji, dobila je međunarodno priznat certifikat za predavače italijanskog jezika (Cedils). Nakon završetka osnovnih studija pohađala je sve seminare za usavršavanje rada u nastavi italijanskog jezika koje su organizovali Italijanski kulturi centar u Beogradu i Educational Centre.

U maju i junu 2003. godine, kao stipendista Vlade Italije boravila je u Bolonji na poziv profesora Karla Vinčencija, predavača lingvistike na Fakultetu za književnost i filozofiju Univerziteta u Bolonji. U leto 2000. godine pohađala je kurs italijanskog jezika na Univerzitetu za strance u Peruđi kao stipendista Italijanskog kulturnog centra.

RADNO ISKUSTVO

U toku studija sticala je prva radna iskustva kroz saradnju sa italijanskom firmom Consorzio europeo Italia, sa novinarima italijanske televizije RAI 2, kao i kroz različite prevode i držanje mnogobrojnih privatnih časova.

Nakon završetka studija, u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom u Beogradu, bila je angažovana kao predavač italijanskog jezika u Oglednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, gde je radila do septembra 2004. godine. U toku 2002. i 2003. godine predavala je italijanski jezik u privatnim školama Orbis i Alphabet u Beogradu.

U septembru 2002. sa profesorima i studentima Filološkog fakulteta, učestvovala je u prevođenju knjige Enija Remondina „Televizija ide u rat“ koju je objavila izdavačka kuća „Clio“.
Od oktobra 2004. do avgusta 2005. radila je kao prevodilac i koordinator na projektima vezanim za socijalna pitanja u predstavništvu italijanske regije Emilija Romanja (Regione Emilia Romagna, Belgrado).