e-mail: dejan.a.milic@gmail.com

Pravna retorika i odnosi sa javnošću

14470548_1116301458457903_4872025290708516993_n

Diplomirani pravnik, master prava. Doktorske studije na ustavnopravnom modulu javnopravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač retorike na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu od 2006. godine. Ranije predavao retoriku na Vojnoj akademiji KoV u Beogradu (2001/02) i Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu (2007/08). Od akademske 2014/15. godine retoriku predaje po pozivu na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Kopriređivač zbirke sudskih govora „U ime pravde“ (Metropoliten, 2002). Autor hrestomatije „Politička beseda moderne Srbije“ (Nomos, 2004), monografije „Srpski politički govor modernog doba“ („Službeni glasnik“, 2006 i 2011), monografije „Primenjena retorika“ (Izdavački centar Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2014. – koautor) i više članaka i analiza o sudskom i političkom govorništvu (časopisi: „Kultura polisa“, „Heretikus“, „Pravni zapisi“ i „Istinomer“). Predavač na više od trideset seminara o govorništvu u zemlji i državama regiona.