vesna-aleksic-1

PREDMETI

Osnovne studije

  • Poresko pravo

OBRAZOVANJE

  • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu (2007)
  • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2005)
  • Specijalističke studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1995)
  • Osnovne studije – Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (1992)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

  1. Finansijsko pravo: fiskalna decentralizacija, Novi Sad, 2008.
  2. Uloga poreske policije u suzbijanju organizovanog kriminala u Srbiji, Revija za bezbednost, Beograd, 2008.
  3. Uloga poreske policije u sprovođenju Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela, Revija za bezbednost, Beograd, 2009.
  4. Istorijski aspekt razvoja obaveštajnog rada, Kultura polisa, Novi Sad, 2018. (koautorski)
  5. Poresko pravo, dva izdanja, 2.izdanje – Beograd, Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni Glasnik 2018.