biografija-mario-lukinovic
Kontakt:
E-mail: mario.lukinovic@pravnifakultet.rs
Kabinet VII (II sprat)
CV – Srpski
CV – Engleski

PREDMETI

Osnovne studije

 • Pravo intelektualne svojine
 • Pravna informatika

OBRAZOVANJE

 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2013)
 • Magistarske studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2011)
 • Specijalističke studije – Pravni fakultet Univerziteta Union (2007)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2001)

REPREZENTATIVNE REFERENCE

 1. Nacionalno Brendiranje/dr S. Milovanović, dr M. Lukinović, Službeni Glasnik 2017.
 2. Inovacije: pravno ekonomski aspekti/dr M.Lukinović, prof. dr N. Šarkić, prof. dr M. Stamatović, Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni Glasnik 2017.
 3. Četrdeset godina Izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima (kourednik sa N. Šarkić i N. Bodiroga), Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union/ Službeni Glasnik 2017.
 4. LUKINOVIĆ, Mario. Plagiranje, naučni rad i autorsko delo Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2017.
 5. LUKINOVIĆ, Mario, DRAGOJEVIĆ, Zoran. Savremeni izazovi i nedoumice zaštite geografskih oznaka porekla, Pravni život, 2017.