POŠTOVANI GRAĐANI,

Obaveštavamo Vas da Pravna klinika za medicinsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union nastavlja sa pružanjem besplatne pravne pomoći građanima počev od četvrtka 2. marta 2017. godine.

Prijem građana u periodu mart – maj 2017. godine biće svakog četvrtka u periodu od 17.00 do 18.30. časova.

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

  • kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
  • kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;
  • kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Pravni fakultet Univerzitet Union, kabinet 1/prvi sprat

Goce Delčeva 36, 11070 Novi Beograd

Tel: (011) 2095 501

e-mail: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs

pravna-klinika

pr_klinika_med_pravo