POŠTOVANI GRAĐANI,

Obaveštavamo Vas da Pravna klinika za medicinsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union nastavlja sa pružanjem besplatne pravne pomoći građanima počev od četvrtka 18. oktobra 2018. godine.

Prijem građana vrši se u periodu oktobar – decembar i mart – maj, četvrtkom od 17:00 do 18:30.

Pravni fakultet Univerzitet Union, kabinet VIII/ drugi sprat

Bul. maršala Tolbuhina (bivša Goce Delčeva) br. 36, 11070 Novi Beograd,
telefon za informacije o radu klinike: (011) 2095-501,
e-mail: klinikamedpravo@pravnifakultet.rs

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

  • kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
  • kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;
  • kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

pravna-klinika

pr_klinika_med_pravo