Kontakt:
Tel: +381 (0)11 2095-530
Email: knjizara@pravnifakultet.rs

Knjižara “Profesor Momčilo Grubač“ je prva specijalizovana pravna knjižara na širem prostoru Balkana. Osnovana je sa željom da se zainteresovanoj stručnoj javnosti, a posebno nauci (pravnoj) ponude gotovo sva pravna izdanja sa prostora Ex YU na jednom mestu. Poseban značaj knjižara će imati za autore i fakultete jer se na ovaj način povećava dostupnost literature a time i potencijal broja navođenja i citiranja. Knjižara za sada poseduje izdanja preko 30 regionalnih izdavača, kao i najnoviju literaturu na engleskom i nemačkom jeziku.

Uskoro ćete moći da sva izdanja poručite i on-line preko sajta našeg Fakulteta.


SPISAK IZDANJA

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION, JP SLUŽBENI GLASNIK

BIGZ ŠKOLSTVO

  • EVROPSKI SUSTAV ŽAŠTITE PRAVA MANJINA
  • HRVATSKO ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO
  • KRIMINALITET NA ŠTETU MALOLJETNIKA
  • UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA
  • ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK PRAVA MEĐUN. ODNOSA
  • ČOVJEK I DRŽAVA
  • UGOVOR O FACTORINGU
  • UVOD U EKONOMIJU
  • EUROPSKO TRŽIŠNO PRAVO
  • PROMETNO PRAVO – BROŠ
  • SLOBODA KRETANJA LJUDI U  EU
  • TRGOVAČKO PRAVO DRUŠTVA
  • UVOD U EVROPSKO PRAVO DRUŠTVA
  • MEĐUNARODNO PRAVO
  • MEĐUNARODNO PRAVO – II DIO
  • MEĐUNARODNO PRAVO – III DIO
  • POSLOVNO PRAVO U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
  • PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH I STRUČNIH RADOVA
  • INOVACIJOM DO POBJEDE

CID PODGORICA

  • CRNOGORSKI SUDOVI / ISPRAVE 1879-1899
  • ISTOČNO PITANJE
  • POČECI HRIŠĆANSTVA NA BALKANU
  • ISTORIJA GOTA
  • DEMOKRATIJA I ILUZIJA
  • GLOBALIZACIJA – KRITIČKI OSVRT
  • INTERESANTNA VREMENA
  • VREME NETRPELJIVIH
  • PTOUČAVANJE ISTORIJE
  • SUKOB CIVILIZACIJA
  • ISTORIJA ITALIJANA
  • ZAŠTO EVROPA
  • ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
  • VELIKA ŠAHOVSKA TABLA
  • VALTAZAR BOGIŠIĆ – ŽIVOT I DJELO
  • ISTORIJA FILOZOFIJE PRAVA
  • DRŽAVA BOŽJA
  • ISTORIJA RUSKE FILOZOFIJE
  • DRŽAVNA I KULTURNA DINAMIKA
  • AMERIČKI IDENTITET
  • NAUKA O ČOVJEKU
  • IDENTITET FRANCUSKE
  • METAISTORIJA
  • KRITIKA MODERNOSTI
  • MODERNI SVJETSKI SISTEM  I-II
  • DISTINKCIJA
  • TEORIJA MEĐUNARODNE POLITIKE
  • SVJETSKI POREDAK
  • EVROPA
  • POSTMODERNIZAM
  • ČOVEK I DRUŠTVO
  • JURISPRUDENCIJA  I-III
  • PRIVREDA I PRAVO
  • GLAVNI PROBLEMI TEORIJE DRŽAVNOG PRAVA
  • ADMINISTRATIVNO PRAVO FRANCUSKE
  • OSNOVI SOCIOLOGIJE
  • TEHNIKE PODUČAVANJA PRAVA
  • MENADŽMENT I EKONOMIKA ORGANIZACIJE
  • UVOD U JURISPRUDENCIJU
  • OSNOVI NASLEDNOG PRAVA CRNE GORE
  • USTAVNO PRAVO
  • UPRAVNO PRAVO CRNE GORE
  • SVJETOVI IDEOLOGIJE
  • UVOD U POLITIKU
  • OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE
  • NAŠA POSTHUMANA BUDUĆNOST
  • OBJEKTIVNO SAZNANJE
  • INOVATIVNA MAŠINERIJA SLOBODNOG TRŽIŠTA
  • NAČELA EKONOMSKE SOCIOLOGIJE
  • ANARHIJA, DRŽAVA I UTOPIA
  • IZMEĐU POLA I RODA
  • SVIJET ŽENA
  • ŽENSKE STUDIJE
  • MULTIKULTURALNOST I NAUKA
  • RUSKI NAROD I SOCIJALIZAM
  • ISTORIJSKA PISMA
  • ETIKA
  • DRŽAVNOST I ANARHIJA
  • FILOZOFIJA OPŠTE STVARI
  • LEGENDA O VELIKOM INKVIZITORU / TUMAČENJA
  • IZABRANI SPISI
  • KRIZA INDUSTRIJSKE KULTURE
  • O LIČNOSTI
  • PRVNI SISTEM
  • PRAVNA METODOLOGIJA
  • PRIVREDNO PRAVO
  • SUŠTINA INDIVIDUALNIH PRAVA
  • PRIRODNO PRAVO
  • ETIKA U JAVNOM DOMENU
  • TRANZICIONIZAM
  • REPUBLIKANIZAM
  • NOVI EVROPSKI NACIONALIZAM
  • EVROPSKE REVOLUCIJE  1492 – 1992
  • OPADANJE AMERIČKE MOĆI
  • LUMPENBURŽOAZIJA I LUMPENRAZVOJ U LAT.AM.
  • SPISI O UMETNOSTI
  • IZABRANI SPISI
  • FILOZOFSKI ESEJI
  • KANON LEKE DUKAĐINIJA
  • IZABRANA DJELA  I-IV  – sa kutijom
  • JERING
  • PETRAICKI
  • KONSTITUCIONALNA DEMOKRATIJA
  • TREĆI TALAS
  • TOPIKA I PRAVO
  • ANTIMONOPOLSKO PRAVO
  • EUROATLANTIZAM
  • UVOD U POLITIČKE NAUKE
  • HAJDEGER (BIOGRAFIJA)
  • IDEA I DRUGI SPISI

DATA STATUS

  • KRATKA ISTORIJA KORUPCIJE – SRPSKI PREVOD
  • O RATU I PRAVU
  • OSNOVE PRAVA
  • OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA
  • PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA
  • UVOD U DRŽAVU I PRAVO
  • THE TRIUMPH OF THE MOON: A HISTORY OF MODERN PAGAN WITHCRAFT
  • LAW RELATING TO BIOTECHNOLOGY C MPG: AJ
  • JURIDIFICATION IN BIOETHICS
  • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS CRIMINAL LAW
  • EU LAW &AMP:QUESTIONS OF JUSTICE OSEL C MPG:
  • A WORID ABLAZE:THE RISE OF MARTIN
  • TRANSNAT COM LAW TEXT CAS MAT 2E P MPG:AJ
  • INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW
  • SUBPRIME VIRUS P MAG:AJ
  • AVENGING THE PEOPLE C MPG:AJ
  • STATELESS LAW RPD
  • REFUGEES AND THE MYTH OF HUMAN RIGHTS
  • MEDICAL LAW CONCENTRATE:LAW
  • FRENCH LAW 2E MPG:AE
  • POLITICAL IDEOLOGIES
  • BLACKSTONE’S STATUTES ON INTELLECTUAL PROPERTY
  • BLACKSTONE’S STATUTES ON COMPANY LAW 2017-2018
  • IN DEFENSE OF UNCLE TOM
  • EUROPEAN COMPANY LUW
  • FAMILY LAW CONCENTRATE:LAW
  • SECESSION FROM A MEMBER STATE AND
  • INTERNATIONAL WHITE COLLAR CRIME
  • COMPANY LAW 9/E
  • EURO AREA CRISIS CONSTITUTION
  • MORALITY AND RESPONSIBILITY
  • CONCETRATE QUESTIONS AND ANSWERS
  • THE OXFORD HANDBOOK OF MODERN
  • SYSTEMIC RISK INSTITUTIONAL DESIGN
  • ARCHITECTURE OF ILLEGAL MARKETS C :AJ
  • THE LAW AND POLITICS OF THE KOSOVO
  • BUSINESS LAW 2017-2018
  • EVIDENCE 18E BM:NCS P MPG:AG
  • CONCETRATE OUESTIONS AND ANSWERS
  • ENVIRONMENTAL LAW VSI P MPG:TE
  • THE ROME WE HAVE LOST
  • SMITH, HOGAN, AND ORMEROD’S ESSENTIALS OF CRMINAL
  • LAW OF CONTRACT 7E CTS MPG:AG
  • COMPLETE EU LAW: TEXT, CASES, AND MATERIALS
  • BLACKSTONE’S STATUTES ON FAMILY LAW 2017-2018
  • EUROPEAN INTERNATIONAL MEDIA LAW
  • CORPORATE INSOLVENCY LAW 3ED
  • FAMILY LAW 2018
  • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS
  • EUROPEAN UNION LAW
  • IS INTERNATIONAL LAW INTERNATIONAL?
  • EU LAW CONCENTRATE 5E CONC:NCS P MPG: AG
  • LAW AND VALUES IN THE EUROPEAN UNION
  • ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS P MPG: AE
  • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS CONTRACT LAW
  • CYBERCRIMINOLOGY P MPG: AG
  • SEX TRAFFICKING RPD
  • TORT LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY GUIDE
  • CYBERETHICS, SIXTH EDITION
  • MENTAL HEALTH AND MENTAL CAPACITY
  • LAW AND PROFESSIONAL ISSUES IN NURSING
  • DICTIONARY OF LAW 8 E
  • ENVIRONMENTAL LAW IN SCOTLAND
  • INTELLECTUAL PROPERTY LAW CONCENTRATE
  • PUBLIC LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY
  • EGUITY AND TRUSTS CONCENTRATE
  • PRINCIPLES OF BANKING LAW
  • EU TREATIES AND LEGISLATION
  • CONSUMER PROTECTION IN THE AGE OF THE ’INFORMATION’
  • LAW & POLITICS OF BREXIT P MPG: AE
  • INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETICAL
  • OWNED
  • TAXING THE CHURCH C MPG: AJ
  • BREXIT TIME: LEAVING THE EU- WHY, HOW AND WHEN?
  • STATUTORY PRIORITIES IN CORPORATE INSOLVENCY LAW
  • SCIENCE AND TECHNOLOGY IN INTERNATIONAL ECONOMIC
  • THE OBJECT OF COPYRIGHT: A CONCEPTUAL HISTORY
  • THE LIABILITY OF THE HOLDING COMPAN
  • FAIRNESS IN CONSUMER CONTRACTS
  • INTELLECTUAL PROPERTY, TRADITIONAL KONWLEDGE
  • COMPLEX COPYRIGHT: MAPPING THE INFORMATION ECOSYST
  • STEM CELL RESEARCH AND THE COLLABORATIVE
  • TURKEY AND THE EUROPEAN UNION
  • MEDIATION LAW
  • THE LAW AND ECONOMICS OF INTELLECTUAL PROPERTY
  • TREATY SHOPPING IN INTERNATIONAL INVESTMENT LAW
  • CLOUD COMPUTING LAW
  • CONTRACT LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY
  • COMPANY LAW CONCENTRATE 4E CONC:NCS P MPG:AG
  • INTERNATIONAL LAW CONCENTRATE:LAW REVISION
  • THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND
  • MIXED LEGAL SYSTEMS, EAST AND WEST
  • PRIVATE EQUITY OPPORTUN & RISKS FMI C MPG
  • EU LAW VSI P MPG; TE
  • DOMESTIC AND SEXUAL VIOLENCE AGAINS
  • THE EUROPEANISATION OF PARLIAMENTARY DEMOCRACY
  • LAW AND PSYCHOANALYSIS
  • PERSONAL INSOLVENCY LAW, REGULATION AND POLICY
  • VIDEO GAME POLICY
  • FOSTER ON EU LAW
  • THE LEGITIMACY OF EUROPEAN UNION, B
  • ETHICS AND LAW FOR SOCIAL WORK
  • COMPETITION POLICY FOR THE NEW ERA:INSIGHTS FROM
  • AT THE EDGE OF LAW: EMERGENT AND DIVERGENT MODELS
  • PUBLISHING LAW
  • CORPORATE AND PERSONAL INSOLVENCY LAW
  • THE PARTICIPATION GAP: SOCIAL STATUS AND POLITICAL
  • COMMERCIAL LAW CONCENTRATE: LAW REVISION
  • A THEORY OF GLOBAL GOVERNANCE: AUTHORITY, LEGITIMAC
  • END OF LIFE DECISION MAKING: BHATIA
  • INTELLECTUAL LIBERTY
  • TOWARDS A EUROPEAN PUBLIC LAW
  • BLACKSTONE’S STATUTES ON COMMERCIAL & CONSUMER
  • COMPANY LAW
  • INTERNATIONAL LAW: A VERY SHORT INTRODUCTION
  • ENGLISH LEGAL SYSTEM CONCENTRATE: LAW REVISION AND
  • DO GREAT CASES MAKE BAD LAW?
  • THE OXFORD ILLUSTRATED HISTORY OF THE FIRST WORLD
  • WHAT WOMEN WANT AN AGENDA FOR P MPG: AJ
  • BLACKSTONE’S GUIDE TO THE CONSUMER RIGHTS ACT 2015
  • EUROPEAN UNION POLITICS
  • INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS:THEORIES
  • SPINOZA, RIGHT AND ABSOLUTE FREEDOM
  • THE FUTURE OF CROSS-BORDER INSOLVENCY:OVERCOMING
  • PATENT ENFORCEMENT US,GERMANY & JAPAN C MPG:A

DOSIJE

  • ARGUMENTACIJA I PRAVO
  • ASPEKTI NARODNE SUVERENOSTI
  • BEZVREDNOST JURISPRUDENCIJE KAO NAUKE
  • BORBA ZA PRAVNU NAUKU
  • VASPITANJE, TO JE VASPITATI SEBE
  • VIŠE OD GOVORA
  • GLOBALNO UPRAVLJANJE SVETOM
  • DVOSTRUKO LICE PRAVA
  • DIJALEKRIKA SEKULARIZACIJE
  • EVROPA NE POSTOJI
  • EKONOMSKO PRAVO
  • ZABLUDE O PRAVNOJ NORMI
  • ZBORNIK RADOVA (KRIVIČNO PRAVO)
  • IDEJE MORALNOG
  • IDEJA REPUBLIKANSKOG USTAVA
  • ISTORIJA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA
  • ISTORIJA OSIGURANJA U SRBIJI
  • JAVNA SVOJINA I SRODNI OBLICI
  • JOHAN GOTLIB FIHTE – UM I SLOBODA
  • KORPORATIVNA BEZBEDNOST
  • KRAĆI RADNI SPISI
  • KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DEO
  • MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA
  • MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
  • MEĐUNARODNO OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI
  • MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA
  • MODERNA KONCEPCIJA VLADAVINE PRAVA
  • NAUKA, POLITIKA I GNOZA
  • NEMOĆ PRAVA
  • NOVO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
  • O PRAVNOM POLOŽAJU SRPSKE CRKVE U NAŠOJ PROŠLOSTI
  • O PRAVU – ON THE LAW
  • OSNOVI ZAKONODAVSTVA U OBRAZOVANJU
  • OSNOVI RIMSKOG PRAVA
  • PORODIČNO PRAVO
  • POSTANAK I ZNAČAJ DUŠANOVOG ZAKONIKA
  • PRAVNA DRŽAVA ILI DIKTATURA?
  • PRAVNA INFORMATIKA VEŠTINA
  • PRAVNE FUNKCIJE DIREKTIRA
  • PRAVNI I DRUGI AFORIZMI
  • PRAVO NA DRŽAVLJANSTVO
  • PRAKTIKUM ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
  • PREDMET PRAVNIH NAUKA
  • PREDPOSTAVKA NEVINOSTI OKRIVLJENOG
  • PRIVATNI SEKTOR U KONTROLI KRIMINALITETA
  • PRILOG UČENJU O POJMU PRAVA
  • PRINCIPI KRIVIČNOG PRAVA
  • PORODIČNO PRAVO I ISTORIJSKO PRAVO
  • PRITVOR
  • PROBLEM OBAVEZNOSTI PRAVA I MORALA
  • PROBLEM PARLAMENTARIZMA
  • RADNI ODNOS SPORTISTA
  • REČNIK SRPSKO – RUSKIH PRAVNIH TERMINA
  • SVEDOČENJA I TUMAČENJA
  • SOCIJALNI ZADACI PRAVNE NAUKE
  • STEČAJNO PRAVO
  • STRANAČKI PRURALIZAM ILI MONIZAM
  • SUDSKA VLAST U REPUBLICI SRBIJI
  • TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE
  • TEORIJA DRŽAVE I PRAVA
  • TEORIJA PRAVA HANSA HELZENA
  • TIPOVI PRIRODNOG PRAVA
  • TRI PRILOGA ČISTOJ TEORIJI PRAVA
  • FILOZOFIJA PRAVA I KRAĆI SPISI
  • FILOZOFSKOPRAVNI ČLANCI
  • HERMENEUTIČKI OGLEDI
  • ŠTA JE FILOZOFIJA EGZISTENCIJE

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE „LAZAR VRKATIĆ“ NOVI SAD

  • UPRAVNO PRAVO
  • SAVREMENI POLITIČKI I PRAVNI SISTEMI
  • PRIVREDNO UGOVORNO PRAVO
  • KROZ ISTORIJU DRŽAVE I PRAVA
  • PREDAVANJE IZ PRAKTIČNE FILOZOFIJE
  • PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • EVROPSKA UNIJA
  • PRIRUČNIK MS OFFICE
  • ENGLISH FOR EKONOMIC PURPOSES
  • KRIMINALISTIKA METODIKA – OPERATIVA
  • KRIMINALISTIKA TAKTIKA – TEHNIKA
  • PRIVATNA BEZBEDNOST
  • KORPORATIVNA I KORPORACIJSKA BEZBEDNOST
  • SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE
  • POJEDINAC U DRUŠTVENOM OKRUŽENJU
  • RAZVOJ PROFESIONALNE KARIJERE
  • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
  • PSIHOLOGIJA KRIMINALNOG PONAŠANJA
  • PSIHOLOGIJA LIČNOSTI – IZBOR TEORIJA
  • POJAM I BIĆE SRPSKE NACIJE
  • ONTOLOGIJSKI STAV FILOZOFIJE PRAVA
  • FILOZOVSKA OBJAVA BOGA
  • O KONZERVATIVNIM POLITIČKIM IDEJAMA

GLOSARIJUM

  • SPORNA PITANJA U PRIMENI ZIO /ZBORNIK RADOVA 2017
  • PRIMENA PROPISA U JAVNOJ UPRAVI /ZBORNIK RADOVA 2017
  • NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU /ZBORNIK RADOVA 2017
  • RADNO PRAVO /ZBORNIK RADOVA 2017
  • KAFANSKO PRAVO I OSTALO
  • ŠTA RADITE BRE?
  • KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
  • RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU /ZBORNIK RADOVA 2016
  • POČETAK PRIMENE ZAKONA O IZVRŠE. I OBEZBEĐE. /ZBORNIK RADOVA 2016
  • NAJZNAČANIJE NOVINE U PROPIS. O RADU I PO OSNOVU RADA/Z. RADOVA 2016
  • PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠE. I OBEZBEĐENJU/ZBORNIK RADOVA 2016
  • NOVI PROPISI U REPUBLICI SRBIJI /ZBORNIK RADOVA 2015
  • NOVINE I SPORNA PITANJA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI STEČAJA I OSIGURANJA /ZBORNIK RADOVA 2015
  • NOVINE U ZAKONU O RADU /ZBORNIK RADOVA 2015
  • VEŠTAČENJE – GRAĐANSKO PRAVNI ASPEKT
  • OTKRIVANJE I KAŽNJAVANJE ZLOČINA U SRBIJI
  • PREVARE U OSIGURANJU
  • OSIGURANJE ŽIVOTA
  • KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE
  • TESTAMENT U STAROVJEKOVNOM PRAVU
  • DIREKTAN POGLED, SA STRANE
  • DŽABA STE KREČILI
  • MUKE S USTAVOM
  • MUKE S USTAVOM 2
  • SMUTI PA PROSPI
  • U OBRANOM BOSTANU

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

  • EKOLOGIJA I PRAVO
  • INTERNET I PRAVO
  • GRAĐANSKA KONTROLA JAVNIH NABAVKI
  • PRAVNI MEHANIZMI SPREČAVANJA KORUPCIJE
  • FEJSBUK I PRAVO
  • ELEMENTARNE NEPOGODE
  • 40 GODINA OD POTPISIVANJA HELSIŠKOG ZAVRŠNOG AKTA
  • UNITARNI PATENT
  • MIGRANTI NA RASKRŠĆU ILI BESPUĆU ZEMLJE SRBIJE
  • QUO VADIS EU
  • SRPSKI FUDBAL – STANJE I PERSPEKTIVE
  • ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U SEKTORU INFO.KOM.TEH.
  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
  • MIR I RAT U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA I PRAVU
  • PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE
  • PRIVREDNA KRIVIČNA DELA
  • NAKNADA ŠTETE PRED EVROPSKIM NADNACIONALNIM SUDOVIMA
  • PRAVA DETETA – EVOLUCIJA, REALIZACIJA I ZAŠTITA
  • FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2015
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2015
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2015
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2015
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2016
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2016
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2016
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2016
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2017
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2017
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2017
  • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2017

MEDITERAN-PODGORICA

  • UVOD U LJUDSKA PRAVA
  • OSNOVI EKONOMIJE 2008
  • OPŠTA ISTORIJA PRAVA  II
  • FINANSIJSKO PRAVO
  • SUDSKA ZAŠTITA U EVROPSKOJ UNIJI
  • MENADŽMENT
  • USTAVNO PRAVO
  • SUDSKA VLAST U NOVOVJEKOVNOJ DRŽAVI – CRNOJ GORI
  • BERZANSKO PRAVO
  • OSNOVI EKONOMIJE   2013
  • KOMENTAR USTAVA CRNE GORE

MEGATREND UNIVERZITET

  • UVOD U PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
  • PORESKO PRAVO – MIRKO KULIĆ
  • RADNO PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
  • SAVREMENA POLITIKA I PRAVO ŽIVOTNE SREDINE – D. TODIĆ
  • GLOBALIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ – VLADIMIR GRBIĆ
  • UVOD U PRAVO – VLADAN KUTLAŠIĆ
  • POSLOVNO PRAVO – VESNA BALTEZAREVIĆ
  • EKONOMIJA PRIRODNIH RESURSA – M. MILANOVIĆ
  • SLUŽBENIČKO PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
  • PREKRŠAJNO I PRIVREDNOPRESTUPNO PRAVO – RADAN ILIĆ
  • UPRAVNO PRAVO – MIRKO KULIĆ
  • SUDSKO PRAVO – SRETO NOGO
  • KRIVIČNI POSTUPAK – RADAN ILIĆ
  • ELEKTRONSKA UPRAVA – JASMINA NOVAKOVIĆ
  • OBNOVLJENI IZVORI ENERGIJE – ZORANA MIHAJLOVIĆ
  • PRIVREDNO PRAVO – SLAVOLJUB VUKIĆEVIĆ
  • KORPORATIVNI IDENTITET – SANDRA SOKOLOVIĆ
  • OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE – FILIP TURČINOVIĆ
  • OSNOVI EKONOMIJE ZA PRAVNIKE – MILAN MILANOVIĆ
  • PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJE – BRANKICA PAŽUN
  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – BORIS KRIVOKAPIĆ
  • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – GORDANA STANKOVIĆ
  • UTICAJ INOVACIJA I TEHNOLOGIJA – RANKOV I KOTLICA
  • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – RADAN ILIĆ
  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – BORIS KRIVOKAPIĆ
  • OBLIGACIONO PRAVO – SANJA STANKOVIĆ
  • PRAKTIKUM IZ KRIMINOLOGIJE – MANOJLOVIĆ
  • PRAKTIKUM IZ KRIMINALISTIKE – MANOJLOVIĆ
  • ORGANIZOVANI KRIMINAL – MANOJLOVIĆ

PARAGRAF LEX

  • Komentar zakona o privrednim društvima
  • Komentar evropske konvencije
  • Praktikum za primenu propisa pranju novca
  • Priručnik zakona o izvršenju i obezbeđenju
  • Priručnik zakona o javnim preduzećima
  • Priručnik zakona o javnom beležništvu
  • Zakon o privrednim društvima
  • Evropska konvencija ljudskih prava
  • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
  • Primena zakon o javnim nabavkama
  • Zakon o porezu na dodatu vrednost
  • Komentar zakona o izvršenju i obezbeđenju
  • Vodič za primenu novog Zakona krivičnom  postupku
  • Komentar novog zakona o prekršajima
  • Priručnik za krivične sudije
  • Vodič za primeno novog  Zakona o radu
  • Zbirka građevinsko procesnih zakona
  • Priručnik za primeni zakona o planiranju i izgradnji
  • Zakon o izvršenju i obezbeđenju  (3 knjige)

POSLOVNI BIRO

  • KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU /2014
  • KOMENTAR ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI /2009
  • KOMENTAR ZAKONA O SVOJINSKO – PRAVNIM ODNOSIMA /2012
  • KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA  /2013
  • KOMRNTAR ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU / 2014
  • KOMRNTAR ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU / 2014
  • DRŽAVINA /2010
  • UGOVOR O POKLONU /2010
  • SLUŽBENOST I SUSEDSKO PRAVO /2011
  • ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNIH SUBJEKATA /2012
  • KOMENTAR  PIO  /2014
  • KOM. ZAKONA O SPREČAVANJU I ZLOSTAVLJANJU NA RADU /2014
  • OBRAZAC ZA ZKP
  • PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA /2016
  • KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI /2015
  • KOMENTAR ZAKONA O HIPOTECI /2015
  • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA I JEMSTVO /2015
  • OZAKONJENJE OBJEKATA /2015
  • KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU /2016
  • KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA / 2016
  • KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI /2016
  • KOMENTAR ZUP-a /2016
  • NAKNADA ŠTETE KROZ SUDSKU PRAKSU /2016
  • KRIVIČNI ZAKONIK RS /2016
  • KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA /2016
  • KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI /2016
  • KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA /2017
  • ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA SUDSKOM PRAKSOM /2017
  • MODEL OPŠTIH I POJED.  AKATA POSLODAVCA PO ZAKONU O RADU /2018
  • KOMENTAR ZAKONA O STEČAJU /2018
  • KOMENTAR ZAKONA O RADU
  • ZAKON O IZVRŠ. I OBEZB. SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA /2016
  • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU SA OBRASCIMA /2014
  • SPROVOĐENJE STEČAJA PUTEM REORGANIZACIJE
  • KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA /2016
  • KOMENTAR ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU /2016
  • PORODIČNI ZAKON SA SUDSKOM PRAKSOM /2013

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE NOVI SAD

  • NASLEDNO PRAVO
  • KRIVIČNO PRAVO
  • PRIVREDNO PRAVO
  • RADNO PRAVO
  • ISTORIJA PRAVNIH INSTITUCIJA
  • USTAVNO PRAVO
  • UPRAVNO PRAVO
  • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DEO
  • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DEO
  • PREKRŠAJNO PRAVO
  • MIKROEKONOMIJA
  • UVOD U PRAVO
  • UVOD U PRAVNU ETIKU
  • KRIMINALISTIKA
  • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
  • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
  • KRIMINOLOGIJA
  • EVROPSKI SISTEM LJUDSKIH PRAVA
  • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
  • MAKROEKONOMIJA
  • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA PREVARA

PROFI SISTEM COM D.O.O.

  • ZATEZNA KAMATA U PRAKSI
  • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM
  • KOMPLET ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POST.
  • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA
  • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2017
  • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2016
  • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2015
  • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2014
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 2
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 3
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 4
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 9
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 10
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 11/12
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 13
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 14
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 16
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 18
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 19
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 20
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 21
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 22
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 23/24
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 25
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 26
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 27
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 30
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 31
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 32
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 33
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 34
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 35/36
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 37
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 38
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 39
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 40
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 42
  • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 43
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 2
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 3
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 4
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 5
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 6
  • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 7
  • PRIRUČNIK ZA PRIMENU NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

SLUŽBENI GLASNIK

  • KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA
  • KOMENTAR KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
  • AMERIČKI PRESEDNIK KAO ŠEF DIPLOMATIJE
  • KRIVIČNI ZAKONIK
  • ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU
  • ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
  • ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADE
  • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZAMNOM ROKU
  • ZAKON O PREKRŠAJIMA
  • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
  • ZAKON O STEČAJU
  • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
  • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
  • KOMENTAR ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONC.
  • KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
  • PROMENA DUŽNIKA
  • KOMENTAR ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DR.
  • RASPRAVNO NAČELO U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU
  • JAVNO I PRIVATNO PRAVO
  • EVROPSKO PRAVO LJUDSKIH PRAVA
  • EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
  • GRAĐANSKO PRAVO – NASLEDNO PRAVO
  • GRAĐANSKO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO
  • ECCE HOMO
  • PRAKTIKUM ZA RADNO I SOCIJALNO PRAVO
  • KRIVIČNO PRAVO
  • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
  • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
  • UPRAVNO PRAVO
  • KOMPANIJSKO I TRGOVINSKO PRAVO
  • RADNO PRAVO, PRIRUČNIK ZA PLOAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
  • PORODIČNO PRAVO
  • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
  • KRIVIČNO DELO UBISTVA U SUDSKOJ PRAKSI
  • ZBIRKA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA
  • PRAVNE I POLITIČKE IDEJE U ISTOČNOM RIMSKOM CARSTVU
  • BALKAN KAO SUDBINA
  • LEKSIKON BEZBEDNOSTI
  • EVROPEIZACIJA POLITIKE
  • VEŠTAČENJE O KRIVICI ZA RAT
  • ANTITERORIZAM
  • NEMOĆ PRAVA
  • MEĐUNARODNO PRAVO STVARNOST I ILUZIJA
  • SAVREMENI TERORIZAM
  • OZAKONJENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
  • POSTANAK EVROPSKOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA
  • LJUDSKA PRAVA I USTAVNA DEMOKRATIJA
  • PROSVETNI ZAKONI
  • RHETORIKE TECHNE
  • SRBIJA I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
  • MEĐUNARODNO PRAVOSUĐE
  • SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ

  • TRANSFER TEHNOLOGIJE U AUSTRALIJI
  • INVESTICIONO BANKARSTVO I TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI
  • MARKA U SAVREMENOJ TRŽIŠNOJ PRIVREDI
  • HIPOTEKARNA TRŽIŠTA I INSTRUMENTI
  • ELEKTRONSKO BANKARSTVO
  • SOCIJALNA INTEGRACIJA DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA
  • PREKOGRANIČNA PROMENA SEDIŠTA DRUŠTVA U KOMUNITARNOM PRAVU
  • LEGAT – KROZ  PRAVNU NAUKU I ZAKONODAVSTVO
  • PROTIVIZVRŠENJE
  • POLICIJSKI MENADŽMENT U SUZBIJANJU KRIMINALITETA
  • STARATELJSTVO NAD MALOLETNICIMA – NEKAD I SAD
  • UTICAJ DIZAJNA NA KONKURENTNOST PROIZVODA U MARKETINGU
  • IZAZOVI EKOLOŠKOG MARKETINGA
  • MEDIJSKA KAMPANJA – PUBLICITET I OGLAŠAVANJE
  • MOBING
  • ULOGA BANAKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI U SRBIJI
  • KAMATNA POLITIKA BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE
  • BRENDIRANJE SRBIJE – PREPREKE I PREPORUKE
  • SUKCESIJA U PROCESNOM ODNOSU
  • TELESNI INTEGRITET I MATERIJALNA ŠTETA
  • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE – TEORIJA I PRAKSA
  • MEĐUNARODNO PRAVO STRANIH INVESTICIJA
  • PRESUDE U PARNIČNOM POSTUPKU
  • MEĐUNARODNI ODNOSI I GLOBALIZACIJA
  • RIZICI I ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
  • ZELENI MARKETING
  • BANKE I MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
  • MOĆ I NEMOĆ PREGOVARANJA
  • PRAVO I ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
  • INOVACIJE I MENADŽMENT POSLOVNIH PROCESA
  • MONETARNA VLAST U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
  • PRUDENCIONA REGULACIJA I NADZOR NAD BANKAMA
  • NOVAC
  • KORPORACIJE I NJIHOVI CILJEVI
  • RIZICI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA I ZAŠTITA
  • JAVNE USTANOVE
  • AKCIONARSTVO U SRBIJI
  • NEBLAGOVREMENA ŽALBA U VANPARNIČNOM POSTUPKU
  • NAČELO PODELE VLASTI OD ANTIČKOG POLISA DO MODERNIH DRŽAVA
  • KRIVIČNA DELA FALSIFIKOVANJA
  • HIPOTEKARNO TRŽIŠTE
  • KRIVIČNO PRAVO I ZDRAVLJE
  • SUPSIDIJARNOST KAO NAČIN JAVNOG UPRAVLJANJA U USLOVIMA DECENTR.
  • INSTRUMENTI TRŽIŠTA OBVEZNICA
  • MEĐUNARODNI SUD PRAVDE I UPOTREBA SILE
  • PRAVNA NEVIDLJIVOST
  • PRAVO SRBIJE I PRAVO EVROPSKE UNIJE – HORIZONTALNI SPORAZUMI