Kontakt:
Tel: +381 (0)11 2095-530
Email: knjizara@pravnifakultet.rs

Knjižara “Profesor Momčilo Grubač“ je prva specijalizovana pravna knjižara na širem prostoru Balkana. Osnovana je sa željom da se zainteresovanoj stručnoj javnosti, a posebno nauci (pravnoj) ponude gotovo sva pravna izdanja sa prostora Ex YU na jednom mestu. Poseban značaj knjižara će imati za autore i fakultete jer se na ovaj način povećava dostupnost literature a time i potencijal broja navođenja i citiranja. Knjižara za sada poseduje izdanja preko 30 regionalnih izdavača, kao i najnoviju literaturu na engleskom i nemačkom jeziku.

Uskoro ćete moći da sva izdanja poručite i on-line preko sajta našeg Fakulteta.