Kontakt:
Tel: +381 (0)11 2095-530
Email: knjizara@pravnifakultet.rs

Knjižara “Profesor Momčilo Grubač“ je prva specijalizovana pravna knjižara na širem prostoru Balkana. Osnovana je sa željom da se zainteresovanoj stručnoj javnosti, a posebno nauci (pravnoj) ponude gotovo sva pravna izdanja sa prostora Ex YU na jednom mestu. Poseban značaj knjižara će imati za autore i fakultete jer se na ovaj način povećava dostupnost literature a time i potencijal broja navođenja i citiranja. Knjižara za sada poseduje izdanja preko 30 regionalnih izdavača, kao i najnoviju literaturu na engleskom i nemačkom jeziku.

Uskoro ćete moći da sva izdanja poručite i on-line preko sajta našeg Fakulteta.


SPISAK IZDANJA

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION, JP SLUŽBENI GLASNIK

BIGZ ŠKOLSTVO

 • EVROPSKI SUSTAV ŽAŠTITE PRAVA MANJINA
 • HRVATSKO ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO
 • KRIMINALITET NA ŠTETU MALOLJETNIKA
 • UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA
 • ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK PRAVA MEĐUN. ODNOSA
 • ČOVJEK I DRŽAVA
 • UGOVOR O FACTORINGU
 • UVOD U EKONOMIJU
 • EUROPSKO TRŽIŠNO PRAVO
 • PROMETNO PRAVO – BROŠ
 • SLOBODA KRETANJA LJUDI U  EU
 • TRGOVAČKO PRAVO DRUŠTVA
 • UVOD U EVROPSKO PRAVO DRUŠTVA
 • MEĐUNARODNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRAVO – II DIO
 • MEĐUNARODNO PRAVO – III DIO
 • POSLOVNO PRAVO U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
 • PISANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH I STRUČNIH RADOVA
 • INOVACIJOM DO POBJEDE

CID PODGORICA

 • CRNOGORSKI SUDOVI / ISPRAVE 1879-1899
 • ISTOČNO PITANJE
 • POČECI HRIŠĆANSTVA NA BALKANU
 • ISTORIJA GOTA
 • DEMOKRATIJA I ILUZIJA
 • GLOBALIZACIJA – KRITIČKI OSVRT
 • INTERESANTNA VREMENA
 • VREME NETRPELJIVIH
 • PTOUČAVANJE ISTORIJE
 • SUKOB CIVILIZACIJA
 • ISTORIJA ITALIJANA
 • ZAŠTO EVROPA
 • ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
 • VELIKA ŠAHOVSKA TABLA
 • VALTAZAR BOGIŠIĆ – ŽIVOT I DJELO
 • ISTORIJA FILOZOFIJE PRAVA
 • DRŽAVA BOŽJA
 • ISTORIJA RUSKE FILOZOFIJE
 • DRŽAVNA I KULTURNA DINAMIKA
 • AMERIČKI IDENTITET
 • NAUKA O ČOVJEKU
 • IDENTITET FRANCUSKE
 • METAISTORIJA
 • KRITIKA MODERNOSTI
 • MODERNI SVJETSKI SISTEM  I-II
 • DISTINKCIJA
 • TEORIJA MEĐUNARODNE POLITIKE
 • SVJETSKI POREDAK
 • EVROPA
 • POSTMODERNIZAM
 • ČOVEK I DRUŠTVO
 • JURISPRUDENCIJA  I-III
 • PRIVREDA I PRAVO
 • GLAVNI PROBLEMI TEORIJE DRŽAVNOG PRAVA
 • ADMINISTRATIVNO PRAVO FRANCUSKE
 • OSNOVI SOCIOLOGIJE
 • TEHNIKE PODUČAVANJA PRAVA
 • MENADŽMENT I EKONOMIKA ORGANIZACIJE
 • UVOD U JURISPRUDENCIJU
 • OSNOVI NASLEDNOG PRAVA CRNE GORE
 • USTAVNO PRAVO
 • UPRAVNO PRAVO CRNE GORE
 • SVJETOVI IDEOLOGIJE
 • UVOD U POLITIKU
 • OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE
 • NAŠA POSTHUMANA BUDUĆNOST
 • OBJEKTIVNO SAZNANJE
 • INOVATIVNA MAŠINERIJA SLOBODNOG TRŽIŠTA
 • NAČELA EKONOMSKE SOCIOLOGIJE
 • ANARHIJA, DRŽAVA I UTOPIA
 • IZMEĐU POLA I RODA
 • SVIJET ŽENA
 • ŽENSKE STUDIJE
 • MULTIKULTURALNOST I NAUKA
 • RUSKI NAROD I SOCIJALIZAM
 • ISTORIJSKA PISMA
 • ETIKA
 • DRŽAVNOST I ANARHIJA
 • FILOZOFIJA OPŠTE STVARI
 • LEGENDA O VELIKOM INKVIZITORU / TUMAČENJA
 • IZABRANI SPISI
 • KRIZA INDUSTRIJSKE KULTURE
 • O LIČNOSTI
 • PRVNI SISTEM
 • PRAVNA METODOLOGIJA
 • PRIVREDNO PRAVO
 • SUŠTINA INDIVIDUALNIH PRAVA
 • PRIRODNO PRAVO
 • ETIKA U JAVNOM DOMENU
 • TRANZICIONIZAM
 • REPUBLIKANIZAM
 • NOVI EVROPSKI NACIONALIZAM
 • EVROPSKE REVOLUCIJE  1492 – 1992
 • OPADANJE AMERIČKE MOĆI
 • LUMPENBURŽOAZIJA I LUMPENRAZVOJ U LAT.AM.
 • SPISI O UMETNOSTI
 • IZABRANI SPISI
 • FILOZOFSKI ESEJI
 • KANON LEKE DUKAĐINIJA
 • IZABRANA DJELA  I-IV  – sa kutijom
 • JERING
 • PETRAICKI
 • KONSTITUCIONALNA DEMOKRATIJA
 • TREĆI TALAS
 • TOPIKA I PRAVO
 • ANTIMONOPOLSKO PRAVO
 • EUROATLANTIZAM
 • UVOD U POLITIČKE NAUKE
 • HAJDEGER (BIOGRAFIJA)
 • IDEA I DRUGI SPISI

DATA STATUS

 • KRATKA ISTORIJA KORUPCIJE – SRPSKI PREVOD
 • O RATU I PRAVU
 • OSNOVE PRAVA
 • OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA
 • PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA
 • UVOD U DRŽAVU I PRAVO
 • THE TRIUMPH OF THE MOON: A HISTORY OF MODERN PAGAN WITHCRAFT
 • LAW RELATING TO BIOTECHNOLOGY C MPG: AJ
 • JURIDIFICATION IN BIOETHICS
 • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS CRIMINAL LAW
 • EU LAW &AMP:QUESTIONS OF JUSTICE OSEL C MPG:
 • A WORID ABLAZE:THE RISE OF MARTIN
 • TRANSNAT COM LAW TEXT CAS MAT 2E P MPG:AJ
 • INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW
 • SUBPRIME VIRUS P MAG:AJ
 • AVENGING THE PEOPLE C MPG:AJ
 • STATELESS LAW RPD
 • REFUGEES AND THE MYTH OF HUMAN RIGHTS
 • MEDICAL LAW CONCENTRATE:LAW
 • FRENCH LAW 2E MPG:AE
 • POLITICAL IDEOLOGIES
 • BLACKSTONE’S STATUTES ON INTELLECTUAL PROPERTY
 • BLACKSTONE’S STATUTES ON COMPANY LAW 2017-2018
 • IN DEFENSE OF UNCLE TOM
 • EUROPEAN COMPANY LUW
 • FAMILY LAW CONCENTRATE:LAW
 • SECESSION FROM A MEMBER STATE AND
 • INTERNATIONAL WHITE COLLAR CRIME
 • COMPANY LAW 9/E
 • EURO AREA CRISIS CONSTITUTION
 • MORALITY AND RESPONSIBILITY
 • CONCETRATE QUESTIONS AND ANSWERS
 • THE OXFORD HANDBOOK OF MODERN
 • SYSTEMIC RISK INSTITUTIONAL DESIGN
 • ARCHITECTURE OF ILLEGAL MARKETS C :AJ
 • THE LAW AND POLITICS OF THE KOSOVO
 • BUSINESS LAW 2017-2018
 • EVIDENCE 18E BM:NCS P MPG:AG
 • CONCETRATE OUESTIONS AND ANSWERS
 • ENVIRONMENTAL LAW VSI P MPG:TE
 • THE ROME WE HAVE LOST
 • SMITH, HOGAN, AND ORMEROD’S ESSENTIALS OF CRMINAL
 • LAW OF CONTRACT 7E CTS MPG:AG
 • COMPLETE EU LAW: TEXT, CASES, AND MATERIALS
 • BLACKSTONE’S STATUTES ON FAMILY LAW 2017-2018
 • EUROPEAN INTERNATIONAL MEDIA LAW
 • CORPORATE INSOLVENCY LAW 3ED
 • FAMILY LAW 2018
 • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS
 • EUROPEAN UNION LAW
 • IS INTERNATIONAL LAW INTERNATIONAL?
 • EU LAW CONCENTRATE 5E CONC:NCS P MPG: AG
 • LAW AND VALUES IN THE EUROPEAN UNION
 • ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS P MPG: AE
 • CONCENTRATE QUESTIONS AND ANSWERS CONTRACT LAW
 • CYBERCRIMINOLOGY P MPG: AG
 • SEX TRAFFICKING RPD
 • TORT LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY GUIDE
 • CYBERETHICS, SIXTH EDITION
 • MENTAL HEALTH AND MENTAL CAPACITY
 • LAW AND PROFESSIONAL ISSUES IN NURSING
 • DICTIONARY OF LAW 8 E
 • ENVIRONMENTAL LAW IN SCOTLAND
 • INTELLECTUAL PROPERTY LAW CONCENTRATE
 • PUBLIC LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY
 • EGUITY AND TRUSTS CONCENTRATE
 • PRINCIPLES OF BANKING LAW
 • EU TREATIES AND LEGISLATION
 • CONSUMER PROTECTION IN THE AGE OF THE ’INFORMATION’
 • LAW & POLITICS OF BREXIT P MPG: AE
 • INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETICAL
 • OWNED
 • TAXING THE CHURCH C MPG: AJ
 • BREXIT TIME: LEAVING THE EU- WHY, HOW AND WHEN?
 • STATUTORY PRIORITIES IN CORPORATE INSOLVENCY LAW
 • SCIENCE AND TECHNOLOGY IN INTERNATIONAL ECONOMIC
 • THE OBJECT OF COPYRIGHT: A CONCEPTUAL HISTORY
 • THE LIABILITY OF THE HOLDING COMPAN
 • FAIRNESS IN CONSUMER CONTRACTS
 • INTELLECTUAL PROPERTY, TRADITIONAL KONWLEDGE
 • COMPLEX COPYRIGHT: MAPPING THE INFORMATION ECOSYST
 • STEM CELL RESEARCH AND THE COLLABORATIVE
 • TURKEY AND THE EUROPEAN UNION
 • MEDIATION LAW
 • THE LAW AND ECONOMICS OF INTELLECTUAL PROPERTY
 • TREATY SHOPPING IN INTERNATIONAL INVESTMENT LAW
 • CLOUD COMPUTING LAW
 • CONTRACT LAW CONCENTRATE: LAW REVISION AND STUDY
 • COMPANY LAW CONCENTRATE 4E CONC:NCS P MPG:AG
 • INTERNATIONAL LAW CONCENTRATE:LAW REVISION
 • THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND
 • MIXED LEGAL SYSTEMS, EAST AND WEST
 • PRIVATE EQUITY OPPORTUN & RISKS FMI C MPG
 • EU LAW VSI P MPG; TE
 • DOMESTIC AND SEXUAL VIOLENCE AGAINS
 • THE EUROPEANISATION OF PARLIAMENTARY DEMOCRACY
 • LAW AND PSYCHOANALYSIS
 • PERSONAL INSOLVENCY LAW, REGULATION AND POLICY
 • VIDEO GAME POLICY
 • FOSTER ON EU LAW
 • THE LEGITIMACY OF EUROPEAN UNION, B
 • ETHICS AND LAW FOR SOCIAL WORK
 • COMPETITION POLICY FOR THE NEW ERA:INSIGHTS FROM
 • AT THE EDGE OF LAW: EMERGENT AND DIVERGENT MODELS
 • PUBLISHING LAW
 • CORPORATE AND PERSONAL INSOLVENCY LAW
 • THE PARTICIPATION GAP: SOCIAL STATUS AND POLITICAL
 • COMMERCIAL LAW CONCENTRATE: LAW REVISION
 • A THEORY OF GLOBAL GOVERNANCE: AUTHORITY, LEGITIMAC
 • END OF LIFE DECISION MAKING: BHATIA
 • INTELLECTUAL LIBERTY
 • TOWARDS A EUROPEAN PUBLIC LAW
 • BLACKSTONE’S STATUTES ON COMMERCIAL & CONSUMER
 • COMPANY LAW
 • INTERNATIONAL LAW: A VERY SHORT INTRODUCTION
 • ENGLISH LEGAL SYSTEM CONCENTRATE: LAW REVISION AND
 • DO GREAT CASES MAKE BAD LAW?
 • THE OXFORD ILLUSTRATED HISTORY OF THE FIRST WORLD
 • WHAT WOMEN WANT AN AGENDA FOR P MPG: AJ
 • BLACKSTONE’S GUIDE TO THE CONSUMER RIGHTS ACT 2015
 • EUROPEAN UNION POLITICS
 • INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS:THEORIES
 • SPINOZA, RIGHT AND ABSOLUTE FREEDOM
 • THE FUTURE OF CROSS-BORDER INSOLVENCY:OVERCOMING
 • PATENT ENFORCEMENT US,GERMANY & JAPAN C MPG:A

DOSIJE

 • ARGUMENTACIJA I PRAVO
 • ASPEKTI NARODNE SUVERENOSTI
 • BEZVREDNOST JURISPRUDENCIJE KAO NAUKE
 • BORBA ZA PRAVNU NAUKU
 • VASPITANJE, TO JE VASPITATI SEBE
 • VIŠE OD GOVORA
 • GLOBALNO UPRAVLJANJE SVETOM
 • DVOSTRUKO LICE PRAVA
 • DIJALEKRIKA SEKULARIZACIJE
 • EVROPA NE POSTOJI
 • EKONOMSKO PRAVO
 • ZABLUDE O PRAVNOJ NORMI
 • ZBORNIK RADOVA (KRIVIČNO PRAVO)
 • IDEJE MORALNOG
 • IDEJA REPUBLIKANSKOG USTAVA
 • ISTORIJA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVOSUĐA
 • ISTORIJA OSIGURANJA U SRBIJI
 • JAVNA SVOJINA I SRODNI OBLICI
 • JOHAN GOTLIB FIHTE – UM I SLOBODA
 • KORPORATIVNA BEZBEDNOST
 • KRAĆI RADNI SPISI
 • KRIVIČNO PRAVO – POSEBNI DEO
 • MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA
 • MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI
 • MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA
 • MODERNA KONCEPCIJA VLADAVINE PRAVA
 • NAUKA, POLITIKA I GNOZA
 • NEMOĆ PRAVA
 • NOVO KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
 • O PRAVNOM POLOŽAJU SRPSKE CRKVE U NAŠOJ PROŠLOSTI
 • O PRAVU – ON THE LAW
 • OSNOVI ZAKONODAVSTVA U OBRAZOVANJU
 • OSNOVI RIMSKOG PRAVA
 • PORODIČNO PRAVO
 • POSTANAK I ZNAČAJ DUŠANOVOG ZAKONIKA
 • PRAVNA DRŽAVA ILI DIKTATURA?
 • PRAVNA INFORMATIKA VEŠTINA
 • PRAVNE FUNKCIJE DIREKTIRA
 • PRAVNI I DRUGI AFORIZMI
 • PRAVO NA DRŽAVLJANSTVO
 • PRAKTIKUM ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • PREDMET PRAVNIH NAUKA
 • PREDPOSTAVKA NEVINOSTI OKRIVLJENOG
 • PRIVATNI SEKTOR U KONTROLI KRIMINALITETA
 • PRILOG UČENJU O POJMU PRAVA
 • PRINCIPI KRIVIČNOG PRAVA
 • PORODIČNO PRAVO I ISTORIJSKO PRAVO
 • PRITVOR
 • PROBLEM OBAVEZNOSTI PRAVA I MORALA
 • PROBLEM PARLAMENTARIZMA
 • RADNI ODNOS SPORTISTA
 • REČNIK SRPSKO – RUSKIH PRAVNIH TERMINA
 • SVEDOČENJA I TUMAČENJA
 • SOCIJALNI ZADACI PRAVNE NAUKE
 • STEČAJNO PRAVO
 • STRANAČKI PRURALIZAM ILI MONIZAM
 • SUDSKA VLAST U REPUBLICI SRBIJI
 • TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE
 • TEORIJA DRŽAVE I PRAVA
 • TEORIJA PRAVA HANSA HELZENA
 • TIPOVI PRIRODNOG PRAVA
 • TRI PRILOGA ČISTOJ TEORIJI PRAVA
 • FILOZOFIJA PRAVA I KRAĆI SPISI
 • FILOZOFSKOPRAVNI ČLANCI
 • HERMENEUTIČKI OGLEDI
 • ŠTA JE FILOZOFIJA EGZISTENCIJE

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE „LAZAR VRKATIĆ“ NOVI SAD

 • UPRAVNO PRAVO
 • SAVREMENI POLITIČKI I PRAVNI SISTEMI
 • PRIVREDNO UGOVORNO PRAVO
 • KROZ ISTORIJU DRŽAVE I PRAVA
 • PREDAVANJE IZ PRAKTIČNE FILOZOFIJE
 • PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • EVROPSKA UNIJA
 • PRIRUČNIK MS OFFICE
 • ENGLISH FOR EKONOMIC PURPOSES
 • KRIMINALISTIKA METODIKA – OPERATIVA
 • KRIMINALISTIKA TAKTIKA – TEHNIKA
 • PRIVATNA BEZBEDNOST
 • KORPORATIVNA I KORPORACIJSKA BEZBEDNOST
 • SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE
 • POJEDINAC U DRUŠTVENOM OKRUŽENJU
 • RAZVOJ PROFESIONALNE KARIJERE
 • UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
 • PSIHOLOGIJA KRIMINALNOG PONAŠANJA
 • PSIHOLOGIJA LIČNOSTI – IZBOR TEORIJA
 • POJAM I BIĆE SRPSKE NACIJE
 • ONTOLOGIJSKI STAV FILOZOFIJE PRAVA
 • FILOZOVSKA OBJAVA BOGA
 • O KONZERVATIVNIM POLITIČKIM IDEJAMA

GLOSARIJUM

 • SPORNA PITANJA U PRIMENI ZIO /ZBORNIK RADOVA 2017
 • PRIMENA PROPISA U JAVNOJ UPRAVI /ZBORNIK RADOVA 2017
 • NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU /ZBORNIK RADOVA 2017
 • RADNO PRAVO /ZBORNIK RADOVA 2017
 • KAFANSKO PRAVO I OSTALO
 • ŠTA RADITE BRE?
 • KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
 • RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU /ZBORNIK RADOVA 2016
 • POČETAK PRIMENE ZAKONA O IZVRŠE. I OBEZBEĐE. /ZBORNIK RADOVA 2016
 • NAJZNAČANIJE NOVINE U PROPIS. O RADU I PO OSNOVU RADA/Z. RADOVA 2016
 • PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠE. I OBEZBEĐENJU/ZBORNIK RADOVA 2016
 • NOVI PROPISI U REPUBLICI SRBIJI /ZBORNIK RADOVA 2015
 • NOVINE I SPORNA PITANJA U PRIMENI NOVOG ZAKONA O PRIVATIZACIJI STEČAJA I OSIGURANJA /ZBORNIK RADOVA 2015
 • NOVINE U ZAKONU O RADU /ZBORNIK RADOVA 2015
 • VEŠTAČENJE – GRAĐANSKO PRAVNI ASPEKT
 • OTKRIVANJE I KAŽNJAVANJE ZLOČINA U SRBIJI
 • PREVARE U OSIGURANJU
 • OSIGURANJE ŽIVOTA
 • KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE
 • TESTAMENT U STAROVJEKOVNOM PRAVU
 • DIREKTAN POGLED, SA STRANE
 • DŽABA STE KREČILI
 • MUKE S USTAVOM
 • MUKE S USTAVOM 2
 • SMUTI PA PROSPI
 • U OBRANOM BOSTANU

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO

 • EKOLOGIJA I PRAVO
 • INTERNET I PRAVO
 • GRAĐANSKA KONTROLA JAVNIH NABAVKI
 • PRAVNI MEHANIZMI SPREČAVANJA KORUPCIJE
 • FEJSBUK I PRAVO
 • ELEMENTARNE NEPOGODE
 • 40 GODINA OD POTPISIVANJA HELSIŠKOG ZAVRŠNOG AKTA
 • UNITARNI PATENT
 • MIGRANTI NA RASKRŠĆU ILI BESPUĆU ZEMLJE SRBIJE
 • QUO VADIS EU
 • SRPSKI FUDBAL – STANJE I PERSPEKTIVE
 • ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U SEKTORU INFO.KOM.TEH.
 • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • MIR I RAT U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA I PRAVU
 • PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE
 • PRIVREDNA KRIVIČNA DELA
 • NAKNADA ŠTETE PRED EVROPSKIM NADNACIONALNIM SUDOVIMA
 • PRAVA DETETA – EVOLUCIJA, REALIZACIJA I ZAŠTITA
 • FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2015
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2015
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2015
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2015
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2016
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2016
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2016
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2016
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  1/2017
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  2/2017
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  3/2017
 • STRANI PRAVNI ŽIVOT  4/2017

MEDITERAN-PODGORICA

 • UVOD U LJUDSKA PRAVA
 • OSNOVI EKONOMIJE 2008
 • OPŠTA ISTORIJA PRAVA  II
 • FINANSIJSKO PRAVO
 • SUDSKA ZAŠTITA U EVROPSKOJ UNIJI
 • MENADŽMENT
 • USTAVNO PRAVO
 • SUDSKA VLAST U NOVOVJEKOVNOJ DRŽAVI – CRNOJ GORI
 • BERZANSKO PRAVO
 • OSNOVI EKONOMIJE   2013
 • KOMENTAR USTAVA CRNE GORE

MEGATREND UNIVERZITET

 • UVOD U PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
 • PORESKO PRAVO – MIRKO KULIĆ
 • RADNO PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
 • SAVREMENA POLITIKA I PRAVO ŽIVOTNE SREDINE – D. TODIĆ
 • GLOBALIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ – VLADIMIR GRBIĆ
 • UVOD U PRAVO – VLADAN KUTLAŠIĆ
 • POSLOVNO PRAVO – VESNA BALTEZAREVIĆ
 • EKONOMIJA PRIRODNIH RESURSA – M. MILANOVIĆ
 • SLUŽBENIČKO PRAVO – ŽIVKO KULIĆ
 • PREKRŠAJNO I PRIVREDNOPRESTUPNO PRAVO – RADAN ILIĆ
 • UPRAVNO PRAVO – MIRKO KULIĆ
 • SUDSKO PRAVO – SRETO NOGO
 • KRIVIČNI POSTUPAK – RADAN ILIĆ
 • ELEKTRONSKA UPRAVA – JASMINA NOVAKOVIĆ
 • OBNOVLJENI IZVORI ENERGIJE – ZORANA MIHAJLOVIĆ
 • PRIVREDNO PRAVO – SLAVOLJUB VUKIĆEVIĆ
 • KORPORATIVNI IDENTITET – SANDRA SOKOLOVIĆ
 • OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE – FILIP TURČINOVIĆ
 • OSNOVI EKONOMIJE ZA PRAVNIKE – MILAN MILANOVIĆ
 • PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJE – BRANKICA PAŽUN
 • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – BORIS KRIVOKAPIĆ
 • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – GORDANA STANKOVIĆ
 • UTICAJ INOVACIJA I TEHNOLOGIJA – RANKOV I KOTLICA
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – RADAN ILIĆ
 • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – BORIS KRIVOKAPIĆ
 • OBLIGACIONO PRAVO – SANJA STANKOVIĆ
 • PRAKTIKUM IZ KRIMINOLOGIJE – MANOJLOVIĆ
 • PRAKTIKUM IZ KRIMINALISTIKE – MANOJLOVIĆ
 • ORGANIZOVANI KRIMINAL – MANOJLOVIĆ

PARAGRAF LEX

 • Komentar zakona o privrednim društvima
 • Komentar evropske konvencije
 • Praktikum za primenu propisa pranju novca
 • Priručnik zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Priručnik zakona o javnim preduzećima
 • Priručnik zakona o javnom beležništvu
 • Zakon o privrednim društvima
 • Evropska konvencija ljudskih prava
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju
 • Primena zakon o javnim nabavkama
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost
 • Komentar zakona o izvršenju i obezbeđenju
 • Vodič za primenu novog Zakona krivičnom  postupku
 • Komentar novog zakona o prekršajima
 • Priručnik za krivične sudije
 • Vodič za primeno novog  Zakona o radu
 • Zbirka građevinsko procesnih zakona
 • Priručnik za primeni zakona o planiranju i izgradnji
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju  (3 knjige)

POSLOVNI BIRO

 • KOMENTAR ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU /2014
 • KOMENTAR ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI /2009
 • KOMENTAR ZAKONA O SVOJINSKO – PRAVNIM ODNOSIMA /2012
 • KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA  /2013
 • KOMRNTAR ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU / 2014
 • KOMRNTAR ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU / 2014
 • DRŽAVINA /2010
 • UGOVOR O POKLONU /2010
 • SLUŽBENOST I SUSEDSKO PRAVO /2011
 • ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNIH SUBJEKATA /2012
 • KOMENTAR  PIO  /2014
 • KOM. ZAKONA O SPREČAVANJU I ZLOSTAVLJANJU NA RADU /2014
 • OBRAZAC ZA ZKP
 • PRIRUČNIK ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA /2016
 • KOMENTAR ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI /2015
 • KOMENTAR ZAKONA O HIPOTECI /2015
 • ZASTARELOST POTRAŽIVANJA I JEMSTVO /2015
 • OZAKONJENJE OBJEKATA /2015
 • KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU /2016
 • KOMENTAR ZAKONA O PREKRŠAJIMA / 2016
 • KOMENTAR ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI /2016
 • KOMENTAR ZUP-a /2016
 • NAKNADA ŠTETE KROZ SUDSKU PRAKSU /2016
 • KRIVIČNI ZAKONIK RS /2016
 • KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA /2016
 • KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI /2016
 • KOMENTAR ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA /2017
 • ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA SUDSKOM PRAKSOM /2017
 • MODEL OPŠTIH I POJED.  AKATA POSLODAVCA PO ZAKONU O RADU /2018
 • KOMENTAR ZAKONA O STEČAJU /2018
 • KOMENTAR ZAKONA O RADU
 • ZAKON O IZVRŠ. I OBEZB. SA OBRASCIMA I NAPOMENAMA /2016
 • ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU SA OBRASCIMA /2014
 • SPROVOĐENJE STEČAJA PUTEM REORGANIZACIJE
 • KOMENTAR ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA /2016
 • KOMENTAR ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU /2016
 • PORODIČNI ZAKON SA SUDSKOM PRAKSOM /2013

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE NOVI SAD

 • NASLEDNO PRAVO
 • KRIVIČNO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • RADNO PRAVO
 • ISTORIJA PRAVNIH INSTITUCIJA
 • USTAVNO PRAVO
 • UPRAVNO PRAVO
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DEO
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DEO
 • PREKRŠAJNO PRAVO
 • MIKROEKONOMIJA
 • UVOD U PRAVO
 • UVOD U PRAVNU ETIKU
 • KRIMINALISTIKA
 • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
 • KRIMINOLOGIJA
 • EVROPSKI SISTEM LJUDSKIH PRAVA
 • MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • MAKROEKONOMIJA
 • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA PREVARA

PROFI SISTEM COM D.O.O.

 • ZATEZNA KAMATA U PRAKSI
 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM
 • KOMPLET ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POST.
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA
 • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2017
 • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2016
 • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2015
 • ZBIRKA SENTENCI, STAVOVA I ZAKLJUČAKA IZ PRAKSE VKS 2014
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 2
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 3
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 4
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 9
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 10
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 11/12
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 13
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 14
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 16
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 18
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 19
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 20
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 21
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 22
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 23/24
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 25
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 26
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 27
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 30
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 31
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 32
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 33
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 34
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 35/36
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 37
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 38
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 39
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 40
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 42
 • ADVOKATSKA KANCELARIJA (stručni časopis za advokate)   br. 43
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 2
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 3
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 4
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 5
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 6
 • BILTEN JAVNIH NABAVKI (periodično stručno izdanje) br. 7
 • PRIRUČNIK ZA PRIMENU NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

SLUŽBENI GLASNIK

 • KOMENTAR PORODIČNOG ZAKONA
 • KOMENTAR KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
 • AMERIČKI PRESEDNIK KAO ŠEF DIPLOMATIJE
 • KRIVIČNI ZAKONIK
 • ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU
 • ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADE
 • ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZAMNOM ROKU
 • ZAKON O PREKRŠAJIMA
 • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
 • ZAKON O STEČAJU
 • ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
 • KOMENTAR ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONC.
 • KOMENTAR ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
 • PROMENA DUŽNIKA
 • KOMENTAR ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DR.
 • RASPRAVNO NAČELO U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU
 • JAVNO I PRIVATNO PRAVO
 • EVROPSKO PRAVO LJUDSKIH PRAVA
 • EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
 • GRAĐANSKO PRAVO – NASLEDNO PRAVO
 • GRAĐANSKO PRAVO – OBLIGACIONO PRAVO
 • ECCE HOMO
 • PRAKTIKUM ZA RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • KRIVIČNO PRAVO
 • KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
 • GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
 • UPRAVNO PRAVO
 • KOMPANIJSKO I TRGOVINSKO PRAVO
 • RADNO PRAVO, PRIRUČNIK ZA PLOAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
 • PORODIČNO PRAVO
 • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
 • KRIVIČNO DELO UBISTVA U SUDSKOJ PRAKSI
 • ZBIRKA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA
 • PRAVNE I POLITIČKE IDEJE U ISTOČNOM RIMSKOM CARSTVU
 • BALKAN KAO SUDBINA
 • LEKSIKON BEZBEDNOSTI
 • EVROPEIZACIJA POLITIKE
 • VEŠTAČENJE O KRIVICI ZA RAT
 • ANTITERORIZAM
 • NEMOĆ PRAVA
 • MEĐUNARODNO PRAVO STVARNOST I ILUZIJA
 • SAVREMENI TERORIZAM
 • OZAKONJENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
 • POSTANAK EVROPSKOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA
 • LJUDSKA PRAVA I USTAVNA DEMOKRATIJA
 • PROSVETNI ZAKONI
 • RHETORIKE TECHNE
 • SRBIJA I EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
 • MEĐUNARODNO PRAVOSUĐE
 • SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ

 • TRANSFER TEHNOLOGIJE U AUSTRALIJI
 • INVESTICIONO BANKARSTVO I TRŽIŠTE HARTIJA OD VREDNOSTI
 • MARKA U SAVREMENOJ TRŽIŠNOJ PRIVREDI
 • HIPOTEKARNA TRŽIŠTA I INSTRUMENTI
 • ELEKTRONSKO BANKARSTVO
 • SOCIJALNA INTEGRACIJA DECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA
 • PREKOGRANIČNA PROMENA SEDIŠTA DRUŠTVA U KOMUNITARNOM PRAVU
 • LEGAT – KROZ  PRAVNU NAUKU I ZAKONODAVSTVO
 • PROTIVIZVRŠENJE
 • POLICIJSKI MENADŽMENT U SUZBIJANJU KRIMINALITETA
 • STARATELJSTVO NAD MALOLETNICIMA – NEKAD I SAD
 • UTICAJ DIZAJNA NA KONKURENTNOST PROIZVODA U MARKETINGU
 • IZAZOVI EKOLOŠKOG MARKETINGA
 • MEDIJSKA KAMPANJA – PUBLICITET I OGLAŠAVANJE
 • MOBING
 • ULOGA BANAKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI U SRBIJI
 • KAMATNA POLITIKA BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE
 • BRENDIRANJE SRBIJE – PREPREKE I PREPORUKE
 • SUKCESIJA U PROCESNOM ODNOSU
 • TELESNI INTEGRITET I MATERIJALNA ŠTETA
 • FALSIFIKOVANJE ISPRAVE – TEORIJA I PRAKSA
 • MEĐUNARODNO PRAVO STRANIH INVESTICIJA
 • PRESUDE U PARNIČNOM POSTUPKU
 • MEĐUNARODNI ODNOSI I GLOBALIZACIJA
 • RIZICI I ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 • ZELENI MARKETING
 • BANKE I MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
 • MOĆ I NEMOĆ PREGOVARANJA
 • PRAVO I ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 • INOVACIJE I MENADŽMENT POSLOVNIH PROCESA
 • MONETARNA VLAST U ZEMLJAMA U TRANZICIJI
 • PRUDENCIONA REGULACIJA I NADZOR NAD BANKAMA
 • NOVAC
 • KORPORACIJE I NJIHOVI CILJEVI
 • RIZICI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA I ZAŠTITA
 • JAVNE USTANOVE
 • AKCIONARSTVO U SRBIJI
 • NEBLAGOVREMENA ŽALBA U VANPARNIČNOM POSTUPKU
 • NAČELO PODELE VLASTI OD ANTIČKOG POLISA DO MODERNIH DRŽAVA
 • KRIVIČNA DELA FALSIFIKOVANJA
 • HIPOTEKARNO TRŽIŠTE
 • KRIVIČNO PRAVO I ZDRAVLJE
 • SUPSIDIJARNOST KAO NAČIN JAVNOG UPRAVLJANJA U USLOVIMA DECENTR.
 • INSTRUMENTI TRŽIŠTA OBVEZNICA
 • MEĐUNARODNI SUD PRAVDE I UPOTREBA SILE
 • PRAVNA NEVIDLJIVOST
 • PRAVO SRBIJE I PRAVO EVROPSKE UNIJE – HORIZONTALNI SPORAZUMI