Studenti našeg Fakulteta Nikola Bakić i Marija Filipović, pod mentorstvom predavača Pravne retorike Dejana Milića, učestvovali su u petak 27. i u subotu 28. avgusta 2021. godine na Okruglom stolu “Govornik u Nušićevom i u našem vremenu”, koji je u okviru tradicionalne manifestacije Nušićijada održan u Ivanjici.

Tom prilikom održan je javni čas retorike na kojem su, pored naših studenata, učestvovali studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Oboje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Union održali su zapažene besede. Odlukom stručnog žirija Okruglog stola kolega Nikola Bakić dobio je Nušićev govornički venac za najbolje kazanu besedu na javnom času, dok je koleginica Marija Filipović javno pohvaljena za nadahnuto kazivanje besede o Nadeždi Petrović.

Takođe, predavaču Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Dejanu Miliću, na navedenom okruglom stolu ukazana je čast da održi uvodno predavanje, nakon čega je određen za moderatora okruglog stola.