Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, uz podršku Olimpijskog komiteta Srbije, u utorak 19. novembra u srednjoj sali fakulteta, održan je veoma uspešan stručni skup na temu “NEDOZVOLJENA MEDICINSKA SREDSTVA U SPORTU”.

Na skupu su učestvovali eminentni stručnjaci u oblasti medicine, sporta i prava.

Posebnu zahvalnost dugujemo našim panelistima:

  • prof. dr Draganu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu, članu Upravnog odbora Antidoping agencije i predsedniku Zdravstvene komisije Srbije;
  • dr Milici Vesić-Vukašinović, direktorki Antidoping agencije,
  • Vladimiru Vukčeviću, Olimpijski komitet Srbije, i
  • prof. dr Sonji Bunčić, profesorki sportskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.