SEMINARI
PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

BEOGRAD  15. februar 2020.

NOVI SAD 29. februar 2020.

NIŠ 14. mart 2020.

Pravni fakultet Univerziteta Union poziva vas na seminare o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Seminari će se održati, 15. februara 2020. godine u Beogradu i 29. februara 2020. godine u Novom Sadu i 14. mart 2020. godine u Nišu.

Na savetovanjima će biti obrađena sva sporna pitaja iz domena primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine.

Pojedinačni rasporedi savetovanja u prilogu.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Privrednog apelacionog suda. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine sa stručnim objašnjenjima, sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obrađuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju sertifikat priznat od strane Komore javnih izvršitelja.

Kotizacija iznosi 8.000 dinara + PDV u kojoj je uračunat i primerak Komentara.

Pojedinačna cena Komentara  iznosi 4000 dinara i može se zasebno naručiti.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Direktna banka).

Napomena: Po istoj ceni kotizacije može se, u slučaju sprečenosti dolaska, obezbediti primerak Komentara, koji će biti poslat na označenu adresu kao i tonski snimak izlaganja sa savetovanja u Beogradu.

Prijava za seminar putem maila info@pravnifakultet.rs

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION
SEMINARI O PRIMENI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEŽENJU

BEOGRAD

Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd
15. februar 2020. godine u 11 časova

Predavači: prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Nikola Stošić, sudija Osnovnog suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu i dr Vladimir Crnjanski.

NOVI SAD

Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
(Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić)
29. februar 2020. godine u 11 časova

Savetovanje u Novom Sadu održava se uz podršku Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Predavači: prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Tamaš Korhec, sudija Ustavnog suda Srbije, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Tatjana Pakledinac, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu i Zoran Vavan,  doktorand.

NIŠ

Hotel Cristal Light, Dimitrija Tucovića 186, Niš 18250
14. mart 2020. godine u 12 časova

Predavači: prof dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu i dr Vladimir Crnjanski.