RASPORED SEMINARA O PRIMENI IZVRŠNOG POSTUPKA

Učešće je moguće neposrednim prisustvom (u skladu sa epidemiološkim merama) ili ONLINE preko ZOOM internet platforme

2) Petak 16.4.2021. godine u 12 časova

“ODLAGANJE IZVRŠENJA I OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZVRŠENJA”

Predavači: prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić sudija Privrednog apelaciong suda u Beogradu, Nikola Stošić sudija Pravog osnovnog suda u Beogradu i Damir Šite, javni izvršitelj.

Program:

 • 12.00 – 12.30 – Uvod u temu – prof. dr Nebojša Šarkić
 • 12.30 – 13.15 – Uvodni referat –Nikola Stošić, sudija
 • 13.15 – 13.30 – KAFE PAUZA
 • 13.30 – 14.00 – Izlaganje po temi – Mladen Nikolić, sudija
 • 14.00 – 14.30 – Izlaganje po temi – Damir Šite, javni izvršitelj
 • 14.30 -16.00 – DISKUSIJA

3) Petak 21.5.2021. godine u 12 časova

“PRODAJA NEPOKRETNOSTI PUTEM NEPOSREDNE PRODAJE”

Predavači: prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Zoran Rogić sudija Višeg suda u Beogradu i Damir Šite, javni izvšitelj.

Program:

 • 12.00 – 12.30 – Uvod u temu – prof. dr Nebojša Šarkić
 • 12.30 – 13.15 – Uvodni referat –Zoran Rogić, sudija
 • 13.15 – 13.30 – KAFE PAUZA
 • 13.30 – 14.00 – Izlaganje po temi – Mladen Nikolić, sudija
 • 14.00 – 14.30 – Izlaganje po temi – Damir Šite, javni izvršitelj
 • 14.30 -16.00 – DISKUSIJA

Predavanja se održavaju na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd), može i online.

Cena pojedinačno je 12.000 dinara, uplata za dva seminara 20.000 dinara (iznosi su sa uključenim PDV-om).

Učesnici seminara mogu dobiti i Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju po ceni od 3000 dinara. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbedjenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine sa stručnim objašnjenjima, sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obradjuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju validan sertifikat.

Seminar je podržan od Komore javnih izvršitelja.

Prijava na mejl savetovanje@pravnifakultet.rs

Sve informacije možete dobiti i putem telefona 011 2095 502.