SEMINAR
“PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU”

BEOGRAD petak, 26. jun 2020. u 11 časova
(Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd)

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu poziva vas na seminar o primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Seminar će se održati, 26. jun 2020. godine u Beogradu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd).

Predavači: prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu, Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, prof. dr Milena Trgovčević Prokić, dugogodišni sudija i doc. dr Vladimir Crnjanski.

Na savetovanjima će biti obradjena sva sporna pitanja iz domena primene Zakona o izvršenju i obezbedjenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine.

Raspored savetovanja na sajtu Fakulteta.

U cenu kotizacije uračunata je i knjiga KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića, sudije Privrednog apelacionog suda. Komentar ima oko 1200 strana i sadrži tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje od 1.1.2020. godine sa stručnim objašnjenjima, sudskom praksom i pratećim propisima. U drugom delu knjige obradjuju se teorijska pitanja iz izvršnog prava.

Učesnici seminara dobijaju sertifikat priznat od strane Komore javnih izvršitelja.

Kotizacija iznosi 8.000 dinara + PDV u kojoj je uračunat i primerak Komentara.

Pojedinačna cena Komentara iznosi 4000 dinara i može se zasebno naručiti.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Direktna banka).

Napomena: Po istoj ceni kotizacije može se, u slučaju sprečenosti dolaska, obezbediti primerak Komentara, koji će biti poslat na označenu adresu kao i tonski snimak izlaganja sa savetovanja u Beogradu.

Sledeći seminar organizovaće se krajem septembra 2020. godine.

Prijava za seminar putem maila info@pravnifakultet.rs

Program seminara