Poštovane kandidatkinje i kandidati,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati prijemnog ispita za upis na osnovne akadamsek studije održanog 13.09.2021. godine.

Rezultati