Poštovane kandidatkinje i kandidati,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se rang lista kandidata koji su polagali test provere opšte informisanosti i sklonosti pravu 9. septembra 2020. godine.

Rang lista