U periodu od 20.07. do 21.08.2020. godine stručne službe Fakulteta radiće u vremenu od 10 do 14 časova.