Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu organizovao je emitovanje dokumentarnog filma „Pushback i opasne igre“, autorke Bojane Lekić koji je bio propraćen panel diskusijom sa studentima. Učešće u panelu uzeli su Bojana Lekić, novinarka i autorka filma, Ljubimka Mitrović, predstavnik kancelarije UNHCR u Beogradu, Prof. dr Đorđe Alempijević, specijalista sudske medicine i član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i Nikola Kovačević, asistent.

Panel diskusiju otvorio je dekan Pravnog fakulteta, Prof. dr Nebojša Šarkić, koji je dao i kratak osvrt na društveni značaj filma i probleme koji su kroz isti prikazani. Bojana Lekić je sa studentima podelila svoje motive za snimanje svog dokumentarca i poruke koje je želela da pošalje. Ljubimka Mitrović je studentima objasnila mandat UNHCR i značaj zaštite koji Konvencija o statusu izbeglica pruža izbeglicama koje borave na teritoriji Srbije. Profesor Alempijević i Nikola Kovačević su sa studentima podelili svoja iskustva u dokumentovanju slučajeva kršenja ljudskih prava na granicama i značaju multidisciplinarnog pristupa u radu sa žrtvama koji pored pravnog mora imati i medicinsku i psiho-socijalnu komponentu. Celokupan panel bio je interaktivnog karaktera i studenti su postavljali pitanja, komentarisali i aktivno učestvovali u diskusiji.