PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
O R G A N I Z U J E

 PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
OKTOBAR 2020. GODINA

KLASIČNA I ONLINE (LIVE STREAM) NASTAVA

Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita će početi sa održavanjem od 2. oktobra 2020. godine. Traje tri meseca, sa ukupnim fondom od 180 časova. Predavanja će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 09.00 časova. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova predavanja u trajanju od po 45 minuta, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta “Union” u Beogradu, Novi Beograd, Bul. maršala Tolbuhina 36.

Nastava će se realizovati regularno (klasično) u prostorijama fakulteta, a takođe će postojati mogućnost da se nastava prati ONLINE. Posle održanog predavanja postojaće mogućnost preuzimanja audio-video zapisa.

Predavači su:

prof. dr Nebojša Šarkić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr Nataša Mrvić – Petrović, prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Zdravko Perović, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Jelena Simić, mr Bojan Stanivuk, Ljubica Milutinović, sudija, Vida Petrović – Škero, sudija, dr Jadranka Injac, sudija, dr Miodrag Majić, sudija, Aleksandar Ivanović, sudija, Dragica Saveljić – Nikolić, sudija, Siniša Važić, sudija, Mladen Nikolić, sudija, Jasminka Obućina, sudija, Tatjana Matković-Stefanović, sudija, doc. mr Vladimir Crnjanski, advokat i drugi istaknuti stručnjaci iz oblasti prava.

Raspored – predavanja

Detaljnije informacije možete dobiti putem mejla pravosudni@pravnifakultet.rs ili na telefon +381 11 2095 502.


Napomena: 

Molimo vas da redovno pratite internet stranicu Fakulteta, jer je raspored podložan manjim izmenama, o čemu ćemo Vas blagovremeno obaveštavati.

Naknada za pohađanje kursa za polaganje pravosudnog ispita

  1. 400 evra, osim za polaznike za koje je propisana druga cena.
  2. 300 evra za studente koji su diplomirali na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu i studente koji nisu diplomirali na ovom fakultetu, ali su upisali doktorske studije na njemu.

Svi iznosi se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Postoji mogućnost plaćanja u tri jednake rate.

Ovde možete preuzeti prijavni list:  Prijava i isti možete poslati na pravosudni@pravnifakultet.rs

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Direktna banka).

Sledeći seminar održaće se počev od februara 2021. godine.