Međunarodna naučno-stručna konferenciija PR Days Mostariensis održana je od 20. do 22. novembra 2019. godine u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Konferencija je okupila oko 500 stručnjaka iz oblasti odnosa sa javnošću, integrisanih komunikacija i medija. Svoje radove prezentovalo je više od 60 naučnika, praktičara i profesora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, SAD…

Doc. dr Mario Lukinović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, održao je predavanje na temu „Zloupotrebe u marketingu zelenih proizvoda i usluga“. Njemu je, takođe, povereno i učešće u predsedavanju jednom od sesija Konferencije. Osim toga, Univerzitet Union je na PR Days Mostariensis predstavio i svoje publikacije, u okviru Sajma stručne literature.

Pored stručne javnosti, učešće na konferenciji u Mostaru imali su i studenti, a među najboljima su bili i predstavnici Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, koji su nagrađeni nakon Studentskog modula, koji je takođe održan u okviru PR Days Mostariensis.