Objavljuje

KONKURS ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD

USLOVI: Pravni fakultet Univerziteta Union poziva studente završnih godina osnovnih sudija, kao i studente master i doktorskih studija prava, istorije i političkih nauka da uzmu učešće u konkursu za najbolji rad na temu po slobodnom izboru u vezi sa: (1) usvajanjem, (2) “životom” (primenom), (3) kritikama, ili (4) načinima percepcije Vidovdanskog ustava kroz proteklo stoleće. Najbolja tri rada biće nagrađena novčanim nagradama: Prva nagrada – 30.000 dinara, druga nagrada – 20.000 dinara i treća nagrada – 12.000 dinara, kao i objavljivanjem u časopisu Pravni zapisi (posle regularnog recenzentskog postupka).

ROK: Rok za slanje radova je 1. jun 2021. godine. Radove će oceniti stručni žiri, a predviđena je i njihova prezentacija 28. juna 2021. godine, u okviru okruglog stola koji će Pravni fakultet Univerziteta Union organizovati povodom ovog jubileja. Radove dostavljati na konkurs@pravnifakultet.rs (kao predmet navesti: Konkurs Sto godina Vidovdanskog ustava).

Konkurs