Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union je u subotu 24. oktobra održana međunarodna naučna konferencija „Zaštita kolektivnih interesa potrošača“ koju su organizovali Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo. Konferencija je organizovana u okviru internog naučnog projekta “Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu” koji je realizovan u toku 2020. godine i kojim je rukovodila prof. dr Katarina Ivančević.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID19, konferencija je održana u online formatu, korišćenjem ZOOM internet platforme. Pozdravne govore održali su prof. dr Katarina Ivančević, Pravni fakultet Univerziteta Union, prof. dr Jelena Jerinić, prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, član Upravnog odbora, Institut za uporedno pravo i g-đa Tamara Samardžić u ime, pomoćnice ministra, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Program konferencije je podeljen u 5 panela koji su bili posvećeni sledećim tematikama: Uvodne teme; Upravni postupak, inspekcijiski nadozor i prekršajni postupak; Kolektivni zahtevi i kolektivne tužbe; Vansudski i sudski postupak; Finansijske usluge. Nakon izlaganja učesnika sledila je zanimljiva diskusija U radu konferencije su učestvovali naučni radnici iz Srbije, Austrije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Danske, Indije, SAD i Rumunije.

Radovi izloženi na ovoj konferenciji će biti objavljeni u okviru zbornika u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Instituta za uporedno pravo.

Program konferencije (srpski)
Program konferencije (engleski)