Obaveštenje povodom prerane smrti našeg uvaženog kolege

Predavača van radnog odnosa dr Denisa Perinčića

(1961-2021)

Sve je duboko ganula tužna vest da nas je dana 23.1.2021. godine prerano napustio naš uvaženi kolega dr Denis Perinčić, predavač van radnog odnosa na predmetu Potrošačko pravo i član Saveta poslodavaca Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu.

Kao iskusni praktičar u zaštiti potrošača kolega Perinčić je kroz svoje naučne radove dao značajan doprinos pravnoj nauci. Uočavanje određenih problema iz prakse, njihovo teorijsko proučavanje i kreativni predlozi kolege Perinčića doprineli su da se i u praksi unapredi zaštita potrošača. Kolega Perinčić je studentima kroz brojne primere iz svoje bogate prakse, koje je uspešno rešavao, prikazivao praktičnu primenu propisa o zaštiti potrošaca. Studenti su sa velikim interesovanjem i pažnjom pratili izlaganje kolege Perinčića. Često su i nakon časa ostajali da postave još neko pitanje, da čuju još neku anegdotu…

Osvajao je simpatije svojom neposrednošću, kreativnošću i spremnošću da pomogne svakom ko mu se obrati za pomoć, ne samo objašnjenjem vec i neposrednim angažovanjem na rešavanju konkretnih problema.

Kolega dr Denis Perinčić rođen je 1961. godine u Karlovcu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1987. godine i završio specijalističke studije 1989. godine. Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu magistrirao je 2013. godine i doktorirao 2016. godine. Tokom svog usavršavanja završio je više specijalizovanih obuka za medijatore na osnovu čega je bio upisan u registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Stekao je sertifikat za konsultanta –internog proveravača SRPS ISO standarda 9001, 1400 1 i OHSAS. Bio je angažovan kao predavač na nekoliko akreditovanih seminara iz oblasti zaštite prava potrošača i član više komisija. Od 2007. godine bio je na mestu predsednika Upravnog odbora Republičke unije potrošača. Autor je većeg broja projekata iz oblasti zaštite potrošača, više naučnih i stručnih radova, kao i monografje Ostvarivanje prava potrošača (2014) i monografije Provizorijum pravne zaštite potrošača (2019).

Na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu 2018. godine izabran je za predavača van radnog odnosa na predmetu Potrošačko pravo i 2020. godine za člana Saveta poslodavaca Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu.

Sahrana će se obaviti u četvrtak, 28.1.2021. godine sa početkom od 14.00 časova na Topčiderskom groblju u Beogradu (ul.Pionirska bb).

Komemorativni skup u znak sećanja na našeg kolegu dr Denisa Perinčića biće naknadno organizovan na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, kada se steknu uslovi zbog epidemiološke situacije.