S obzirom da kandidat Simović Minja kao državljanin Crne Gore ne može da uđe u R. Srbiju ODLAŽE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE ZAKAZANE ZA 16. jul 2020. godine.

Novi termin odbrane biće naknadno objavljen.