Poštovane koleginice i kolege,
 
sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je objavljen novi broj naučnog časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.
 
Pravni zapisi br. 1/2020 dostupni su na sajtu: http://www.pravnizapisi.rs
 

SADRŽAJ

UVODNI ESEJ

Tibor VaradiPravo, pravda i razni ljudski zanosi

ČLANCI

Tibor Tajti (Thaythy)A Holistic Approach to Extra-Judicial Enforcement and Private Debt Collection: A Comparative Account of Trends, Empirical Evidences, and the Connected Regulatory Challenges – Part Two

Matija MilošReimagining Direct Democracy As an Intersection of Different Forms of Representation

Andrej SavinNew Directions in EU Digital Regulation Post-2015: Regulating Disruption

Srđan ŠarkićSerbian Mediaeval Law on Wills and Succession

Slobodan VukadinovićDomašaj pravila contra proferentem u tumačenju opštih uslova ugovora

Srđan MiloševićHod po žici: o ustavnosti ograničenja slobode veroispovesti u vanrednom stanju proglašenom u Srbiji usled epidemije bolesti Covid-19

Iva IvanovOporezivanje za rodnu ravnopravnost: predlog mera za Republiku Srbiju na putu evropskih integracija

Nikola KovačevićZabrana proterivanja (non-refoulment) u praksi Ustavnog suda Srbije u svetlu opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava: od prihvatanja do neprimenjivanja

Boris TopićRukovodeća načela Ujedinjenih nacija o biznisu i ljudskim pravima: značajan pokušaj rješavanja pitanja korporativnih kršenja ljudskih prava

PRIKAZI

Slobodan VukadinovićGrađansko pravo u sistemu prava: Miloš Živković (ur.), Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd 2019, 534 str.

Miodrag JovanovićOnce Upon a Time in Ečka: Tibor Varadi, Dogodilo se u Ečki – dokumentarni roman, [prevod s mađarskog Arpad Vicko], Akademska knjiga, Novi Sad 2019, 220 str.

Katarina IvančevićBorislav V. Ivošević i Časlav Pejović, Pomorsko pravo: uporednopravna studija, Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd 2019, 902 str.

IN MEMORIAM

Vesna Rakić-VodinelićGoran Kronja (1948–2020)

BIBLIOGRAFIJA

Pravna bibliografija – Srbija 2019priredila Ljiljana Prljinčević