Drage koleginice i kolege,

Hvala vam što ste se i ovog puta odazvali na našu anketu o online nastavi. Rezultati pokazuju da smo u periodu od mesec i po dana koliko realizujemo online nastavu svi napredovali i da smo uspeli da se priviknemo na nove alate. Sva predavanja i vežbe realizovane su u skladu sa rasporedom, a većina studenata pratila je i predavanja i vežbe na svim predmetima letnjeg semestra.

Interaktivnost nastave je i dalje veoma dobro ocenjena – između 70-75% studenata ocenilo je interaktivnost predavanja i vežbi ocenama 4 i 5. Takođe, u skoro 99% slučajeva ocenili ste da nastavu u potpunosti ili uglavnom prate adekvatni materijali na stranama predmeta. Znamo da je za studente posebno važno da su prezentacije sa predavanja i vežbi, kao i dodatni materijali, ispitna pitanja i sl. dostupni, jer će u narednom periodu pripremati ispite i imati nekoliko uzastopnih ispitnih rokova.

Većina studenata smatra da smo u prethodnih mesec dana ili u potpunosti (32.8%) ili uglavnom (50%) usvojili njihove sugestije u vezi sa sprovođenjem nastave. Uprava Fakulteta u proteklom periodu saslušala je i odgovorila na sva studentska pitanja i nastojaće da sve zahteve studenata, formulisane i upućene preko Studentskog parlamenta, razmotri na odgovarajući način, od strane dekana ili Nastavno-naučnog veća.

Povratne informacije koje dobijamo od vas za nas su dragocene i daju nam smernice za dalju organizaciju rada na Fakultetu.

Na kraju, želimo da vam posebno ukažemo na mogućnost zakazivanja konsultacija. Kao što smo više puta istakli u obaveštenjima koje vam dostavljamo preko eStudenta, iako se ne održavaju na Fakultetu i u terminima u kojima je to bio slučaj pre vanrednog stanja, svi nastavnici zakazuju i održavaju konsultacije. Da biste zakazali konsultacije, potrebno je da se mejlom obratite nastavniku, sa kojim ćete se dogovoriti o tačnom vremenu i načinu održavanja konsultacija (preko Zuma, Skajpa ili na drugi odgovarajući način). Budite slobodni da to činite.

Na kraju semestra, još jednom ćemo vas zamoliti da popunite nekoliko sličnih upitnika – ovoga puta, evaluacije pedagoškog rada svakog od predmetnih nastavnika i saradnika koji su držali nastavu u letnjem semestru, kao i kraće evaluacije studijskih programa i uslova na Fakultetu. Znamo da je popunjavanje ovakvih anketa ponekad dosadno, ali se nadamo da ćete kao i do sada, švatiti značaj ovakve evaluacije, za dalje podizanje standarda kvaliteta na našem fakultetu. Na tome smo vam zahvalni.

Kao i do sada, molimo vas da redovno pratite obaveštenja koja se objavljuju na eStudentu i stranama predmeta.

Ostajte zdravo i bezbedno!

Uprava Fakulteta