Obaveštavamo Vas da je naš kolega, asistent, Nikola Kovačević, izabran za članstvo u Evropskom komitetu za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Pored toga, 29. septembra 2021. godine, kolega Kovačević je primio i prestižno priznanje – Nansenovu nagradu za Evropu, koja se dodeljuje pojedincima koji u svom radu sa izbeglicama pokazuju visok stepen posvećenosti i požrtvovanosti. 
 
Više o svemu na sledećim linkovima: