ANTIDISKRIMINACIONI PROPISI
Stručni skup
utorak 23. mart 2021.

Poštovani,

Pozivamo Vas da se prijavite na učešće na skup posvećenom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, kao i Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, koji će biti održan 23. marta 2021. u periodu od 09.00 do 12.00 časova. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog otvorilo je javnu raspravu o oba zakonska teksta, a sami nacrti zakona dostupni su na internet stranici ovog ministarstva.

Zakon o zabrani diskriminacije usvojen je pre 12 godina, u martu 2009. Zakon je nastao na osnovu Modela zakona o zabrani diskriminacije koji je izradila Koalicija protiv diskriminacije, grupa organizacija čiji je mandat vezan za borbu protiv diskriminacije manjinskih društvenih grupa.

Zakon o zabrani diskriminacije predstavlja temeljni pravni propis u obezbeđivanju jednakog tretmana pojedinaca i grupa u svim oblastima društvenog života. Zakon predstavlja sredstvo pravne reakcije na nejednak tretman, bez obzira na lično svojstvo koje se koristi kao osnov za diskriminatorno postupanje.

Predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zabrani diskriminacije formulisani su u skladu sa preporukama Komisije EU i Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI), kao i potrebama preciziranja pojedinih postojećih zakonskih rešenja. O preporukama ECRI u vezi sa izmenama i dopunama zakona na skupu će govoriti predstavnik ovog tela Saveta Evrope.

U toku drugog dela skupa biće predstavljen i Nacrt zakona o istopolnim zajednicama. Nacrt je nastao na temelju Modela zakona o građanskom partnerstvu koji je izrađen u okviru delatnosti organizacija LABRIS i Centra za unapređivanje pravnih studija. Ovaj zakonski tekst ima za cilj da obezbedi poštovanje privatnog i porodičnog života ljudi koji žive u istopolnim zajednicamana nediskriminatornim osnovama, a u skladu sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Skup će biti organizovan pomoću ZOOM aplikacije

Skup organizuje Koalicija protiv diskriminacije i Pravni fakultet Univerziteta Union, uz podršku Holandske ambasade u Beogradu.

Najava (srpski)
Najava (engleski)

PRIJAVA