Poštovane koleginice i kolege,

Svečano otvaranje školske godine održaće se 28.09.2018. godine sa početkom u 12.00. časova u Srednjoj sali Fakulteta.

Nastava za studente i studentkinje II, III i IV godine  počinje 15.10.2018.

Predstavljanje izbornih predmeta za II, III i IV godinu, u trajanju od jednog školskog časa, održaće se prema rasporedu koji je dostupan na web stranici PFUUB  u rubrici Rasporedi predavanja, od 8.10 -12.10.2018. Potrebno je Studensku službu obavestiti o izabranim izbornim predmetima do 20.10.2018.

Prisustvo na nastavi i vežbama je obavezno i predstavlja uslov za overu semestra i polaganje ispita.

Studentkinje i studenti koji su zaposleni mogu biti oslobođeni od nastave na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju treba podneti Studentskoj službi najkasnije do 10.10.2018.

Želimo Vam uspešnu školsku godinu!

Uprava PFUUB