Pravni fakultet Univerziteta „Union“ u  Beogradu,  počev od 1. marta 2018. godine, organizuje dodatni oblik vannastavnih aktivnosti – Kurs pod nazivom: PISANJE PRAVNIH AKATA U GRAĐANSKIM SPOROVIMA.

Kurs je zamišljen kao tromesečni i održavaće se svakog četvrtka od 17 do 19 časova. Koncepcijski je zamišljeno da se proradi praktično sačinjavanje najvažnijih akata za sudske procedure u građansko pravnim materijama. To su: različite vrste tužbi, prvostepene i drugostepene odluke, žalbe, podnesci po vanrednim pravnim lekovima, podnesci u izvršnom i vanparničnom postupku i sl.

Kurs je namenjen svim generacijama studenata, studentima master i doktorskih studija, ali i našim mladim kolegama koji su završili fakultet i počinju sa praksom. Polaznici će dobiti i zbirku isprava po kojoj će se vežbati, kao i sertifikat o uspešno završenom Kursu.

Pohađanje Kursa predstavlja  predispitne obaveze za predmet Građansko procesno pravo.

Kurs je besplatan za studente osnovih, master i doktorskih studija kao i za diplomirane studente Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Cena kursa je 10.000 dinara za sve  zainteresovane koji nisu sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Prijavljivanje je putem mejla info@pravnifakultet.rs 

Ovde možete preuzeti prijavni list:  Prijava 

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 125-1846-90 (Piraeus banka)

Detaljne informacije se mogu dobiti putem mejla info@pravnifakultet.rs ili na telefon 011 2095-502.