SEMINAR
“PRIMENA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEDJENJU”
III ciklus predavanja

10. decembar 2021. godine
BEOGRAD
Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd)

Predavanja se održavaju na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd), može i online putem ZOOM internet platforme.

PETAK – 10. decembar 2021. godine u 11 časova

  • prof. dr Nebojša Šarkić – “Vrste izvršnih isprava”
  • Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – “Vrste verodostojnih isprava”
  • Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu – “Prvostepeni postupak o verodostojnim ispravama”
  • Zoran Rogić, sudija sudija Višeg suda u Beogradu – “Drugostepeni postupak o troškovima kod verodostojnih isprava”

Predavanja se održavaju na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd), može i online preko ZOOM internet platforme.

Cena kotizacije za jedan seminar je 15.000 dinara (iznosi su sa uključenim PDV-om).

U cenu kotizacije uračunat je i Komentar Zakona i obezbedjenju – treće bitno izmenjeno i dopunjeno izdanje sa sudskom praksom, propisima i posebnim dodatkom o gradjanskom izvršnom postupku, prema stanju zakonodavstava od 1. januara 2021. godine. Autori Komenatara su prof. dr Nebojša  Šarkić i Mladen Nikolić sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

U slučaju da se uz kotizaciju poruči dodatni primerci Komentara cena po primerku je 4.000 dinara.

Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Direktna banka).

Učesnici seminara dobijaju validan sertifikat.

Seminar je podržan od Komore javnih izvršitelja.

Online učesnici sertifikat i knjigu Komentar Zakona o izvršenju i obezbedjenju dobiće na adresu kancelarije.

Prijava na mejl savetovanje@pravnifakultet.rs

Sve informacije možete dobiti I putem telefona 011 2095 502.

Vreme trajanja seminara je od 11h do 16h (petak).

Organizatori zadržavaju pravo da promene formu ili otkažu skup zbog epidemiološke situacije ili zbog malog broja prijavljenih  učesnika.