PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
Fond ”Marko Milović”

raspisuje konkurs

za najbolji rad iz oblasti prava u 2017. godini

 

Uslovi konkursa su sledeći:

  1. Pravo učešća u konkursu imaju studenti osnovnih akademskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu.
  1. Rad bi trebalo bi da sadrži između 15 i 30 stranica. Predaje se u elektronskom i papirnom obliku (obavezan font Times New Roman, veličina 12, single  prored).
  1. Prijavljivanje na konkurs počinje 28. avgusta, a okončava  se 28. septembra 2017. godine.
  1. Krajnji rok za predaju rada je 20. oktobar 2017. godine. Radovi se predaju u Sekretarijatu Fakulteta.
  1. Proglašenje najboljeg rada i dodela nagrade će se obaviti u novembru mesecu  2017. godine u prostorijama Fakulteta.

Beograd,
avgust 2017. godine