Karanovic & Partners vas sa zadovljstvom poziva na studentsku radionicu koju organizujemo sa Pravnim Fakultetom Univerziteta Union. Advokati će podeliti svoja iskustva u vezi uslova za razvoj start-up poslovnih poduhvata, pravnom okviru, primerima uspešnog preduzetništva i ulozi advokata. Radionica će biti interaktivna sa puno praktičnih zadataka za učesnike.

Čekamo vas 25. oktobra, u 12 časova, Pravni fakultet, Univerzitet Union.

Prijavite se putem mejla na start@karanovicpartners.com ili preko Karanovic & Partners Facebook stranice.

logo-discover-the-real-world-student-workshop-at-belgrade

Karanovic & Partners is pleased to invite you to our student workshop, organized with the Faculty of Law, Union University. Lawyers will share their experiences on the legal aspects of startups, the role of lawyers and legal frameworks, as well as examples of successful entrepreneurship. Participants will also enjoy also interactive assignments and exercises.

We are waiting for you at 12h on 25 October, at the Faculty of Law, Union University.

Apply via email to start@karanovicpartners.com or through our Facebook page.