Naše studentkinje Aleksandra Ivanović, Tanja Novaković i Ana Pijevčević nalaze se na studentskoj praksi u Rimu gde imaju priliku da učestvuju u radu advokatske kancelarije Tavernese. Kancelarija drži našim studentima predavanja iz oblasti radnog i privrednog prava, uključuje ih u rad na predmetima iz ovih oblasti, odlaze na suđenja u rimski civilni sud i prisustvuju postupku medijacije koja je u Italiji obavezna pre pokretanja parničnog postupka.

Na kraju prakse studenti će imati ispit iz oblasti i koje je praksa održana i dobiti sertifikate kao svedočanstvo o završenoj praksi koji će im biti značajna referenca u budućoj karijeri.

img-af65416c7fbf45ba753f8b1140d59e4c-v

img-888f9d9f1e0a9e76b6ed536d969f2bf0-v

img-6a02f09b025afd86c382df0fdf1d6161-v