logo-oebs                                        logo-eu

JAVNI POZIV

Seminar u Vrnjačkoj Banji:
“Suočavanje s prošlošću: Uvod u tranzicionu pravdu sa posebnim osvrtom na suđenja za ratne zločine i praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog suda pravde (MSP)”

Lokacija: Vrnjačka Banja

Datum: 1 – 4. jul 2019. godine

Seminar je namenjen studentima završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta širom Srbije, podmlacima političkih partija, mladim licima zaposlenim u državnoj upravi, medijima i aktivistima organizacija civilnog društva.

Na seminaru će se govoriti o sledećim temama:

  • opšti pregled mehanizama tranzicione pravde
  • komisije za istinu
  • reparacije
  • MKSJ i MSP, sa posebnim osvrtom na sudske postupke u vezi sa ratnim dešavanjima na teritoriji Srebrenice
  • domaća suđenja za ratne zločine
  • rodno zasnovano nasije i seksualno nasilje u oružanim sukobima.

Među predavačima će biti domaći i regionalni eksperti iz oblasti tranzicione pravde, istorije, međunarodnog javnog prava, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava.

Misija OEBS-a u Srbiji snosi troškove prevoza, smeštaja i hrane za polaznike seminara. Prijava je ograničena na kanidate koji trenutno borave u Srbiji.

Prijava: Molimo da Vašu biografiju i motivaciono pismo dostavite na gojko.pantovic@osce.org do 18. juna 2019. godine. U biografiji navesti i seminare, škole i radionice koje je kandidat/kandidatkinja pohađao/la, kao i političke i/ili društvene aktivnosti u kojima je kandidat/kandidatkinja učestvovao/la.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gojku Pantoviću i Damjanu Brkoviću na imejl adrese: gojko.pantovic@osce.org i damjan.brkovic@osce.org.