Povodom početka akademske 2018/19. godine, u petak 28.09.2018. god. na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu održana je svečanost na kojoj je 16. generaciju studenata pozdravio dekan prof. dr Nebojša Šarkić. Pored dekana, studente su pozdravili i prof. dr Violeta Beširević, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti kao i Anđela Blanuša, predsednica Studentskog parlamenta. Nove kolege svojom nagrađenom autorskom besedom pozdravila  je i studentkinja Marina Grujić