U petak, 21. decembra 2018. godine održana je svečana dodela diploma, 123 studentkinje i studenta su uspešno završili osnovne akademske studije, 7 master akademske studije, dva studenta su doktorirala.

Nakon uspešno spovedenog konkursa za predavača van radnog odnosa, na predlog komisija nastavno-naučno veće Fakulteta, izabralo je istaknute pravnike:

  1. Dr Goran Ilić za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Prekršajno pravo.
  2. Dr Aleksandar Trešnjeva za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Kriminologija sa penologijom.
  3. Dr Cvijetin Đorđić za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Kriminologija sa penologijom.
  4. Dr Ranka Vujović za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Porodično pravo.
  5. Dr Denis Perinčić  za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Pravo potrošača.
  6. Dr Dragica Popesku za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmet Pravo intelektualne svojine.
  7. Dr Đorđe Sibinović za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmete Porodično pravo, Nasledno pravo i Stečajno pravo.
  8. Dr Milena Trgovčević-Prokić za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmete Porodično pravo, Nasledno pravo i Stečajno pravo.
  9. Dr Milan Parivodić za predavača van radnog odnosa na akademskim studijama prvog stepena za predmete Pravo intelektualne svojine, Berzansko pravo i Kompanijsko pravo.

img-43df8f371d216fe6c5b5fc291f3408a7-v

img-54b46e6e241479a4930b32d589cf0cf7-v

img-60d2c5fb3cde6535459002f62db18925-v

img-63e03315160a10f15dbc9488468f2b57-v

img-09196b68cd7ace2c042edd27d47cf801-v-1

img-778982d85c2460900102f1585bb1271c-v

img-a4361e5b4a08ffdd70ec246dba33ca51-v

img-adfa1962d55ad7afdecbebbc11601993-v

img-fbe411a14aaf3db81d8db27dc7fb4fd8-v

img-fd4674a65b31d391cbde983a4fdcd3c6-v