Iz tehničkih razloga Savetovanje na temu “150 stečajnog zakonodavstva u Srbiji”, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, koje je bilo planirano 22. i 23. februara održaće se 13. i 14. maja 2019. godine.