Polazeći od potrebe za saradnjom na preduzimanju zajedničkih aktivnosti u cilju edukacije studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, u vezi sa praktičnom primenom seta pravosudnih zakona kao i više stotina zakona i podzakonskih akata po kojima postupaju sudije prekršajnih sudova, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, prof. dr Nebojša Šarkić,  predsednik glavnog odbora Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Milan Marinović i  Anđela Blanuša, predsednica Studentskog parlamenta, potpisali su dana 23.01.2018. godine Protokol o saradnji.

Pored potpisnika Protokola o saradnji, potpisivanju su prisustvovali i generalni sekretar Udruženja sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Mirjana Nikolić,  pravni konsultant u Udruženju sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Stefan Milošević i  prodekan za nastavu, prof. dr Slađana Jovanović.

20180123_1209131

sdr

sdr

sdr