Poštovane koleginice i kolege,

Pravni fakultet Univerziteta Union sa zadovoljstvom Vas obaveštava da će ove godine biti jedan od učesnika projekta „Letnji univerzitet na Balkanu“ koji organizuju Université Paris Nanterre (Francuska) i Universität Münster (Nemačka).

Program je posvećen Pravu Evropske unije, a u terminu koji previđen za program u Beogradu – 24. i 25. septembar 2018, nekoliko profesora i 10 studenata navedenih fakulteta zajedno sa profesorima i studentima našeg fakulteta održaće dvodnevni seminar na temu: “The Balkans in the EU and Differentiated Integration”.  Engleski jezik biće radni jezik seminara.

Pozivaju se studenti treće i četvrte godine, apsolventi i studenti postdiplomskih studija PFUUB koji žele da uzmu učešća u ovom međunarodnom projektu, da se prijave do 10. juna doc. dr Jeleni Simić na e-mail: jelena.simic@pravnifakultet.rs. Nakon toga, selekciju studenata izvršiće prof. dr Violeta Beširević, prof. dr Jelena Simić i prof. dr Jelena Jerinić, a izabrani studenti biće o tome obavešteni do 15.juna 2018.

Kako je broj studenata PFUUB koji će moći da učestvuju na seminaru u okviru ovog projekta ograničen na 12, potrebno je da Vaša prijava  pored osnovnih podataka (ime i prezime studenta, broj indeksa i e-mail adresa) sadrži i prosečnu ocenu u dosadašnjem toku studija, ili ostvarenu u toku studija, ako je reč o studentima postdiplomskih studija.  Dobro vladanje engleskim jezikom je obavezan uslov za učešće na seminaru.

Napominjem da će se studentima osnovnih studija PFUUB koji u oktobru 2018. upišu IV godinu, a budu izabrani da učestvuju na ovom programu, u okviru Prava EU priznati učešće na programu kao deo predispitnih obaveza koje će se računati u strukturi završne ocene na ispitu. Takođe napominjem da će svi studenti dobiti potvrdu o učešću na programu koja će se upisati kao dodatak diplomi.

Prof. dr Violeta Beširević,
Prodekanica PFUUB