Zadovoljstvo nam je da pozovemo naše studente i sve druge zainteresovane da se prijave na multidisciplinarni online kurs “Mass migration and human rights” Norveškog centra za ljudska prava Univerziteta u Oslu. Kurs je na engleskom jeziku, počinje 18. septembra, traje 4 nedelje, zahteva 2 sata rada nedeljeno i potpuno je besplatan. Više informacije na http://www.jus.uio.no/smr/english/research/current-affairs/mooc-english.html.

Flyer – MOOC-PROMOS