Javno pristupno predavanje dr Tamare Matović kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Istorija prava, Rismko pravo i Uporedno pravo održaće se u utorak 19. decembra u 15 časova u učionici br.3 na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) na temu Svetogorska zaveštanja u grčko-rimskom (vizantijskom) pravu.